PL EN


2017 | 4/2017 (71) | 27-40
Article title

Bariery zastosowania technologii mobilnych z perspektywy użytkowników indywidualnych na przykładzie studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Authors
Content
Title variants
EN
Barriers to the Use of Mobile Technologies from the Perspective of Individual Users Exemplified by the Case of Students of the Warsaw University
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Zasadniczym celem niniejszego artykułu jest prezentacja barier, jakie napotyka zastosowanie technologii mobilnych z pespektywy użytkowników indywidualnych. Artykuł powstał na podstawie badań własnych autora prowadzonych w 2017 roku wśród studentów Uniwersytetu Warszawskiego. W opracowaniu przedstawiono krótką charakterystykę rynku technologii mobilnych – w kontekście zarówno rodzimego rynku, jak i ogólnoświatowym. Główna część opracowania poświęcona została szczegółowemu omówieniu barier związanych z zastosowaniem technologii mobilnych oraz prezentacji wniosków.
EN
The main goal of this article is to present the barriers faced by mobile technology from the individual users’ perspective. The paper bases on the author’s own research conducted in 2017 among the students of the Warsaw University. The article presents a short description of the mobile technology market both in the context of the home market and worldwide. The main part of the paper is devoted to a detailed discussion of the barriers associated with the use of mobile technologies and the presentation of results.
Year
Issue
Pages
27-40
Physical description
Dates
issued
2017-12-15
Contributors
author
 • Katedra Systemów Informacyjnych Zarządzania, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
References
 • Batorski, D. (2015). Technologie i media w domach i życiu Polaków. W: J. Czapiński i W. Panek (red.), Raport Diagnoza Społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków. Contemporary Economics, 9(4): 355–377.
 • Chmielarz, W. (2015). Porównanie wykorzystania sklepów internetowych z aplikacjami mobilnymi w Polsce z punktu widzenia klienta indywidualnego. W: R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, tom II. Opole: Oficyna Wydawnicza Towarzystwa Zarządzania Produkcją.
 • Chmielarz, W. (red.) (2016a). Mobilne aspekty technologii informacyjnych. Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, https://doi.org/10.7172/978-83-65402-25-7.2016.wwz.7
 • Chmielarz, W. i Łuczak, K. (2016b). Uwarunkowania wykorzystania witryn internetowych operatorów komórkowych w Polsce. Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska Lublin Polonia, Sectio H, 2, 7–20.
 • Chmielarz, W. i Parys, T. (2017). Czynniki warunkujące wykorzystanie handlu elektronicznego w sklepach internetowych z punktu widzenia użytkowników indywidualnych. Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, 83, 4–15.
 • Łysik, Ł. i Kutera, L. (2013). Technologie mobilne jako determinanta rozwoju innowacyjnego społeczeństwa informacyjnego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 105, 32–44.
 • Parys, T. (2016a). Technologie mobilne – bariery zastosowań w ocenie użytkowników indywidualnych – wyniki badań 2016. Studia Informatica Pomerania, 3(41), 17–27.
 • Parys, T. (2016b). Bariery zastosowania technologii mobilnych oraz ich ważność w ocenie użytkowników indywidualnych. W: B. Królikowska i M. Łatuszyńska(red.), Metody w badaniach naukowych. Wybrane problemy i zastosowania. Warszawa: Polskie Towarzystwo Informatyczne.
 • Parys, T. (2016c). Identyfikacja barier zastosowania technologii mobilnych z perspektywy użytkowników indywidualnych. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 281, 142–154.
 • Parys, T. (2016d). Ograniczenie wykorzystania zjawiska mobilności dla użytkownika. W: W. Chmielarz (red.), Mobilne aspekty technologii informacyjnych. Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. https://mobirank.pl/2017/01/24/mobile-digital-social-media-na-swiecie-2017/ (dostęp: 08.2017).
 • https://mobileclick.pl/po-raz-pierwszy-w-historii-liczba-wyswietlen-stron-na-mobilewieksza-niz-na-komputerach/ (dostęp: 09.2017).
 • https://www.thinkwithgoogle.com/intl/pl-pl/article/barometr-zachowan-konsumentowzapoznaj-sie-z-najnowszymi-trendami-w-wykorzystaniu-urzadzen-mobilnych-orazanaliza-zachowan-konsumentow/ (dostęp: 07. 2017).
 • http://www.protocolsplugfest.com/index.php/pl/technologie-mobilne-w-biznesie (dostęp: 09.2017).
 • http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/uzytkownicy-telefonow-komorkowych-w-polsceraport-gus-2017 (dostęp: 09.2017).
 • POLSKA.JEST.MOBI 2015 – raport w wersji elektronicznej pobrany z: http://www.tnsglobal.pl/coslychac/files/2015/05/POLSKA_ JEST_MOBI_2015.pdf (dostęp: 07.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-206929a3-dc6b-43f4-b9a5-c5193365be19
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.