PL EN


2014 | 3 | 151-163
Article title

JAN Z CZARNKOWA O ZAJĘCIU ZAMKU W UNIEJOWIE W 1381 ROKU

Content
Title variants
EN
JAN OF CZARNKÓW ON THE SEIZURE OF THE UNIEJÓW CASTLE IN 1381
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article recounts the story of the killing of the administrator of Uniejów castle, provost of Kurzelów Pełka, by Mikołaj of Grabów, the castellan of Łęczyca, during a feast organized by the governor of Łęczyca, Piotr Kmita, in Dąbie on the river Ner. As a result of the killing, Pełka’s brother Bernard of Garbów occupies the archbishop’s castle in Uniejów and plunders it. The starost of Greater Poland, Domarat of Pierzchno, undertakes intervention which leads to an agreement that in return for leaving the castle he can keep the loot and go away free. The author provides descriptions of the heroes of those events and of the general situation in Greater Poland during the reign of Louis I of Hungary.
Year
Volume
3
Pages
151-163
Physical description
Dates
published
2014-12
Contributors
 • mgr historii, absolwent Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego, Zamek w Uniejowie Hotel
References
 • Bieniak J., Syska M., Małocha Piotr h. Grzymała, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. XIX, red. E. Rostworowski, PAN, Wrocław 1974.
 • Grodecki R., Zachorowski S., Dąbrowski J., Dzieje Polski średniowiecznej, t. II, Universitas, Kraków 1995.
 • Herbarz polski Kaspra Niesieckiego, wyd. J. N. Bobrowicz, t. V, Lipsk 1840.
 • Jan z Czarnkowa, [w:] J. Rajman, Encyklopedia Średniowiecza, Wyd. Zielona Sowa, Kraków 2006.
 • Jelicz A., Życie codzienne w średniowiecznym Krakowie (wiek XIII−XV), PIW, Warszawa 1966.
 • Kiryk F., Wielki król i jego następca, KAW, Kraków 1992.
 • Klubówna A., Zawisza Czarny w historii i legendzie, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1979.
 • Korytkowski J., Jarosław Bogorya Skotnicki, arcybiskup gnieźnieński, „Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego”, t. XI, Towarzystwo Przyjaciół Nauk Poznańskie, Poznań 1881.
 • Kutrzeba S., Starostowie, ich początki i rozwój do końca XIV w., „Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Historyczno-Filozoficzny”, Seria II, t. 20, nakł. AU, Kraków 1903.
 • Mitkowski J., Dziersław (Dzierżko) z Iwna, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. VI, red. W. Konopczyński, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 1948.
 • Nadolski A., Grunwald 1410, Bellona, Warszawa 1993.
 • Nowak M., Uniejowski zamek odkrywa swoje tajemnice, „Uniejowskie Strony”, Kwartalnik Urzędu Miasta w Uniejowie, nr 1/33/2012.
 • Paprocki B., Herby rycerstwa polskiego, wyd. K. J. Turowski, Kraków 1858.
 • Piekosiński F., Poczet rodów szlachty polskiej wieków średnich, Lwów 1911.
 • Piwowarczyk D., Poczet rycerzy polskich, Bellona, Warszawa 2004.
 • Rostworowski E., Kmita Piotr z Wiśnicza (zm. 1409), [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. XIII, red. E. Rostworowski, PAN, Wrocław 1967−1968.
 • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. IV, red. F. Sulimirski, B. Chlebowski, W. Walewski, Warszawa 1883.
 • Szczur S., Historia Polski. Średniowiecze, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2002.
 • Szybkowski S., Związki rodzinne i baza majątkowa Zawiszy Czarnego, [w:] Zawisza Czarny. Rycerz najsławniejszy i najdzielniejszy, red. T. Giergiela, Wyd. DiG, Warszawa 2012.
 • Tymieniecki K., Domarat z Pierzchna (lub Iwna), [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. V, red. W. Konopczyński, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 1939−1946.
 • Uniejów – dzieje miasta, red. J. Szymczak, Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa, Łódź−Uniejów 1995.
 • Urzędnicy sieradzcy, łęczyccy i wieluńscy XIII−XV wieku, red. A. Gąsiorowski, PAN, Wrocław 1985.
 • Urzędnicy wielkopolscy XII−XV wieku, red. A. Gąsiorowski, PAN, Wrocław 1985.
 • Uzbrojenie w Polsce średniowiecznej 1350−1450, red. A. Nadolski, PAN, Łódź 1990.
 • Włodarski B., Grzymała (Grzymko) z Oleśnicy, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. IX, red. K. Lepszy, Polska Akademia Umiejętności, Wrocław 1960−1961.
 • Wroniszewski J., Nobiles Sandomirienses. Rody Dębnów, Janinów, Grzymałów, Doliwów i Powałów, Societas Vistulana, Kraków 2013.
 • Wyrozumski J., Kazimierz Wielki, Ossolineum, Wrocław 1986.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-8403
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-20695ec5-8be3-40c5-a806-5c7e6901d5dc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.