Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 14 | 193-202

Article title

EDUKACJA MATEMATYCZNA W PRZEDSZKOLU MONTESSORI. PERSPEKTYWA BADAWCZA

Authors

Content

Title variants

EN
MATHEMATICAL EDUCATION AT THE MONTESSORI KINDERGARTEN. A RESEARCH PERSPECTIVE

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule podjęto problem realizacji edukacji matematycznej przez nauczycieli w przedszkolach w systemie Montessori. Na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych ustalono, iż edukacja matematyczna w placówkach Montessori przebiega prawidłowo i efektywnie. Badani nauczyciele deklarują dużą częstotliwość realizowania treści matematycznych. Stosują zróżnicowane metody i formy kształcenia właściwe dla pedagogiki montessoriańskiej, preferując indywidualną pracę dziecka z materiałem rozwojowym. Taka sytuacja edukacyjna gwarantuje dzieciom kończącym edukację przedszkolną w systemie Montessori opanowanie na właściwym poziomie wstępnych umiejętności matematycznych nazwanych matematycznymi intuicjami oraz osiągniecie dojrzałości do uczenia się matematyki na poziomie szkolnym.
EN
The article tackles the issue of mathematical education provided by teachers in the kindergartens run in the Montessori system. As empirical research has demonstrated, mathematical education in Montessori kindergartens proceeds correctly and effectively. The respondent teachers declared that they teach mathematical content very often. They use varied teaching methods and forms specific to the Montessori approach, giving preference to individual work with the developmental material. Such an educational situation guarantees that children completing their pre-school education in the Montessori system will have mastered preliminary mathematical skills (called mathematical intuitions) at an appropriate level and attained the maturity required for learning mathematics at the school level.

Year

Issue

14

Pages

193-202

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

References

 • Darowna, M. (2005). Pora czy nie pora na matematykę? Edukacja i Dialog, 9.
 • Epstein, P. (2014). Z notatek obserwatora Montessori w praktyce. Kraków.
 • Gruszczyk-Kolczyńska, E. i Zielińska, E. (1997). Dziecięca matematyka. Książka dla rodziców i nauczycieli. Warszawa.
 • Guz, S. (1998). Edukacja w systemie Montessori. Tom i i II. Lublin.
 • Guz, S. (2006). Metoda Montessori w przedszkolu i szkole. Kształcenie i osiągnięcia dzieci. Lublin.
 • Holtstiege, H. (1991). Modell Montessori: Grundsätze und aktuelle Geltung der Montessori Pädagigik. Freiburg – Basel – Wien.
 • Kamińska, K. (2012). Edukacja matematyczna przedszkolaków. Wychowanie w Przedszkolu, 1.
 • Karbowniczek, J. (2011). Założenia metodyczne w pracy pedagogicznej w przedszkolu. W J. Karbowniczek, M. Kwaśniewska, B. Surma (red.), Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką. Kraków.
 • Klim-Klimaszewska, A. (2011). Pedagogika przedszkolna. Nowa podstawa programowa. Warszawa.
 • Loeffler, M.H. (1992). Montessori and constructivism. W M.H. Loeffler (red.), Montessori in Contemporary American Culture. Portsmouth.
 • Miksza, M. (1994). Wychowawca-nauczyciel w poglądach Marii Montessori, Wychowanie w Przedszkolu, 5.
 • Okoń, W. (2003). Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa.
 • Skjöld Wennerström, K. i Bröderman Smeds, M. (2007). Pedagogika Montessori w przedszkolu i szkole. Kraków.
 • Steenberg, U. (2004). Pedagogika Marii Montessori w przedszkolu. Kielce.
 • Stein, B. (2003). Teoria i praktyka pedagogiki Marii Montessori w szkole podstawowej. Kielce.
 • Surma, B. (2008). Pedagogika Montessori-podstawy teoretyczne i twórcze inspiracje. Łódź.
 • Surma, B. (2013). Gotowość szkolna do uczenia się matematyki dzieci sześcioletnich w przedszkolu Montessori – raport z badań. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 28.
 • Treliński, G. (2005). Stymulowanie aktywności – przeciwdziałanie bezradności matematycznej ucznia. W Z. Ratajek (red.), Uczeń we współczesnej szkole. Problemy reformy edukacji wczesnoszkolnej. Kielce.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-206d4d5f-47dd-4892-b71f-03a819cf7243
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.