PL EN


2014 | 5 | 2 | 163-176
Article title

Literatura słowacka w Polsce w latach 2007—2013

Authors
Content
Title variants
SK
Slovenská literatúra v Poľsku v rokoch 2007—2013
EN
Slovak literature in Poland in years 2007—2013
Languages of publication
Abstracts
EN
The author of the article describes in detail the Slovak literature which was translated in Poland in the years 2007—2013. In her article she also deals with contemporary Polish publishers market which publishes translations of „small”, „peripheral” literatures. She analyzes translation literature with view of its entry into a new literary context.
SK
Autorka príspevku charakterizuje slovenskú literatúru, ktorá bola prekladana v Poľsku v rokoch 2007—2013. Vo svojom príspevku sa zaoberá súčasným poľským knižným trhom, ktorý zverejňuje preklady z „malých“, „periférnych“ literatúr. Podrobne analýzuje prekladovú literatúru z ohľadom na jej vstup do nového literarného kontextu.
Year
Volume
5
Issue
2
Pages
163-176
Physical description
Dates
published
2014-07-01
Contributors
author
 • Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Śląski
References
 • Čúzy, Ľadislav. „Próza.“ Slovenská literatúra po roku 1989. literatúra po roku 1989. Zost. Igor Hochel, Ľadislav Čúzy, Zuzana Kákošová. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2007.
 • Escarpit, Robert. „Literatura a społeczeństwo.“ W kręgu socjologii literatury. Antologia tekstów zagranicznych. T. 1. Red. Andrzej Mencwel. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980.
 • Goszczyńska, Joanna. Mit Janosika w folklorze i literaturze słowackiej XIX wieku. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2001.
 • Goszczyńska, Joanna. Mýtus o Jánošíkovi vo folklóre a slovenskej literatúre 19. storočia. Prel. Bogumiła Suwara. Bratislava: Juga, 2003.
 • Hochel, Igor, Čúzy, Ľadislav, Kákošová Zuzana. Slovenská literatúra po roku 1989. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2007.
 • Hochel, Igor. „Vývinové kontexty a súvislosti.“ Slovenská literatúra po roku 1989. literatúra po roku 1989. Igor Hochel, Ľadislav Čúzy, Zuzana Kákošová. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2007. 9-22.
 • Chrobáková, Stanislava. „Literatúra v diskusii I.“ Slovenská literatúra 1 (1999): 1-14.
 • Součková, Marta. „K rôznym podobám prózy po roku 1989.“ P[r]ózy po roku 1989. Zost. Marta Součková. Bratislava: ArsPoetica, 2009. 11-42.
 • Kobylińska, Anna. „Asceta i Libertyn.“ Labirynt cieni. Marián Milčák. Levoča: Vydavateľstvo Modrý Peter, 2007. 53-55.
 • Součková, Marta. „Rovnakosť v rôznosti alebo Pred a popríbehy Jany Bodnárovej.“ P[r]ózy po roku 1989. Zost. Marta Součková. Bratislava: ArsPoetica, 2009. 293-323.
 • Šrank, Jaroslav. „Poéme fatal (Text generation — zvodcovia zmyslu).“ Romboid 6 (2000): 19-30.
 • Šutovec, Milan. Zo šedej zóny. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1999.
 • Tokarz, Bożena Spotkania. Czasoprzestrzeń przekładu artystycznego. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śłąskiego, 2010.
 • Tokarz, Bożena. „Wstęp.“ Przekłady Literatur Słowiańskich 1.1 (2009): 7-11.
 • Zajac, Peter. „Literatura słowacka na końcu XX wieku.“ Tłum. Andrzej, Sławomir Jagodziński. Literatura na Świecie 7/8 (2007): 360-368.
 • Žilka, Tibor. „Postmodernizmus v slovenskej próze.“ K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry 90. rokv 20. storočia. Zost. Ján Sabol, Marta Součková. Prešov: Náuka, 2004.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-9417
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-207069be-1117-4174-a60c-4b4ce1375826
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.