Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 10 | 3 | 52-57

Article title

Postawy młodzieży szkół średnich wobec osób starszych

Content

Title variants

EN
Attitudes of Secondary School Youth towards Elderly People

Conference

Edukacja-Technika-Informatyka

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny i stanowi relację z badań prowadzonych przez autorkę. Ich celem była próba określenia postaw młodzieży szkół średnich wobec osób starszych. Podstawę analizy stanowił materiał empiryczny otrzymany z badań przeprowadzonych za pomocą testu zdań niedokończonych wśród uczniów lubelskich szkół średnich.
EN
The article has a theoretical and empirical character and is an account from the research conducted by the author. The aim of the presented research was an attempt to determine the attitudes of secondary school youth towards elderly people. The basis of the analysis was the empirical material obtained from the tests carried out with the help of the test of incomplete sentences among pupils from Lublin high schools.

Keywords

Year

Volume

10

Issue

3

Pages

52-57

Physical description

Dates

published
2019

Contributors

 • ORCID: 0000-0003-2846-7203, doktor habilitowany, profesor UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Pedagogiki, Polska

References

 • Brzezińska, A., Appelt, K., Ziółkowska, B. (2016). Psychologia rozwoju człowieka. Sopot: GWP.
 • GUS (2014), Prognoza ludności na lata 2014–2050. Studia i analizy statystyczne 2014. Pobrane z: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/ (7.05.2019).
 • Kancelaria Senatu (2018). Starzenie się ludności w Unii Europejskiej. Stan obecny i prognoza. Warszawa.
 • Krzysztofiak, D. (2012). Polska starość w kontekście zagadnienia inkluzji społecznej. W: A. Leszczyńska-Rejchert, E. Kantowicz (red.), Stereotypy a starość i niepełnosprawność. Perspektywa społeczno-pedagogiczna (s. 29–47). Toruń: Akapit.
 • Leszczyńska-Rejchert, A. (2012). Stereotypy starości w perspektywie społeczno-pedagogicznej. W: A. Leszczyńska-Rejchert, E. Kantowicz (red.), Stereotypy a starość i niepełnosprawność. Perspektywa społeczno-pedagogiczna (s. 17–27). Toruń: Akapit.
 • Miłkowska, G. (2014). Analiza postaw społecznych wobec ludzi starszych na podstawie opinii studentów. Rocznik Polsko-Ukraiński, 25, 177–192.
 • Miłkowska, G. (2014). Analiza postaw społecznych wobec ludzi starszych na podstawie opinii studentów. Rocznik Polsko-Ukraiński, 25, 177–192.
 • Nierzewska, A., Gurba, E. (2018). Wybrane uwarunkowania postaw osób u progu dorosłości wobec starości i seniorów. Psychologia Rozwojowa, 23(4), 55–69.
 • Rembowski, J. (1984). Psychologiczne problemy starzenia się człowieka. Warszawa, Poznań: PWN.
 • Trempała, J., Zając-Lamparska, L. (2007). Postawy wobec osób starszych: różnice międzypokoleniowe. Przegląd Psychologiczny, 50(4), 447–462.
 • Wojciszke, B. (2015). Psychologia społeczna. Warszawa: Scholar.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-20769f30-b59b-4d2d-a79a-6f24334dadf7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.