PL EN


2016 | 22 | 295-304
Article title

Powstanie Polskiego Towarzystwa Językoznawczego

Selected contents from this journal
Title variants
EN
The foundation of the Polish Linguistic Society
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In 1924, Andrzej Gawroński, a professor at the John Casimir University, a linguist, and an Indian philologist, postulated the creation of a scientific society for linguistics. The project was accepted by the then few circles of Polish linguists, and steps have been taken toward its realization. On 31st May 1925, the founding meeting was held in Lviv and formally brought to life the Polish Linguistic Society. Based on the vestigial extant sources, this paper presents, to what degree it is possible, this episode in the history of Polish linguistics.
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński, Kraków
References
 • Czelakowska A., Skarżyński M., 2011, Materiały do dziejów polskiego językoznawstwa. Listy Jana Niecisława Baudouina de Courtenay, Jana Łosia, Kazimierza Nitscha, Jana Michała Rozwadowskiego, Henryka Ułaszyna, „Biblioteka LingVariów”, t. 8, Kraków.
 • Milewski T., 1966, Działalność naukowa Polskiego Towarzystwa Językoznawczego w 20-leciu PRL, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” XXIV, s. 9–16.
 • Nitsch K., 1918, Organizacja i potrzeby nauki w dziale języka polskiego, „Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój”, t. I, s. 355–366.
 • Skarżyński M., 2014, „W jaki sposób wzmocnić u nas językoznawstwo?”. Lingwistyka polska w wypowiedziach uczonych z lat 1918–1919, „LingVaria” nr 2 (18), s. 251–270.
 • Skarżyński M., Smoczyńska M. (oprac.), 2007, Listy Jana Baudouina de Courtenay do Henryka Ułaszyna z lat 1898–1927, „Biblioteka LingVariów”, t. 1, Kraków.
 • Sprawozdanie: Sprawozdanie z I walnego zebrania członków P.T.J., „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” I, 1927, s. 84–85.
 • Spuścizna KN: Spuścizna Kazimierza Nitscha, Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie, sygn. K III–51, Korespondencja przychodząca, j. 189, Listy Andrzeja Gawrońskiego.
 • Statut 1925: Statut Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, przyjęty do wiadomości przez Województwo w Krakowie pismem z 16 lutego 1925, nr 1898/I/pr., „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” I, 1927, s. 80–84.
 • Statut 1956: Statut Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” XV, 1956, s. 211–214.
 • Ułaszyn H., 2010, Z Kopiowatej na katedry uniwersyteckie. Wspomnienia. Z rękopisu opracował, przypisami opatrzył i wydał M. Skarżyński, „Biblioteka LingVariów”, t. 7, Kraków.
 • Urbańczyk S., 1959, Jan Rozwadowski (próba charakterystyki), [w:] J. M. Rozwadowski, Wybór pism, t. 1: Pisma polonistyczne, s. 7–27, Warszawa.
 • Urbańczyk S., 1971, Dwadzieścia pięć lat Polskiego Towarzystwa Językoznawczego w Polsce Ludowej (skrót przemówienia na otwarciu 28 Zjazdu PTJ), „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” XXVIII, s. 215–218.
 • Urbańczyk S., 1987, Śp. Janina Heydzianka-Pilatowa (20 XI 1899–24 X 1986), „Język Polski” LXVII, s. 161–163.
 • Urbańczyk S., 1993, Dwieście lat polskiego językoznawstwa (1751–1950), Kraków.
 • Zaleski J., 1975, 50 lat działalności Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” XXXVIII, s. 23–28.
 • Zeszyt: [Zeszyt protokołów zebrań Zarządu PTJ], Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie, sygn. K I-22.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-207782fd-5e7e-40d1-a0e9-1d54c08036ba
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.