PL EN


2014 | 1(39) | 138-151
Article title

Reflections of the Second World War on Turkey’s Foreign Policy

Content
Title variants
PL
Piętno Drugiej Wojny Światowej na polityce zagranicznej Turcji
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The representatives of Turkey‘s foreign policy and decision makers witnessing deadly results of the First World War, keenly evaded to follow adventurous policies applying an active neutral foreign policy practice in the course of the Second World War. Ankara preferred to apply a realist, non-adventurist outlook as well as it applied all possible diplomatic methods in order to protect itself from the destructive eff ects of the War. However, principally toward the end of the War, because of pressures by Alliance powers and not to have a disadvantageous position at the post-War era it cut its relations with Germany and Japan declaring war against Berlin and Tokyo.
PL
Przedstawiciele tureckiej polityki zagranicznej i decydenci, będący świadkami tragicznych wyników Pierwszej Wojny Światowej, byli żywo zainteresowani tym, by uniknąć prowadzenia awanturniczej polityki, stosując w trakcie Drugiej Wojny Światowej praktykę aktywnej polityki zagranicznej prowadzonej z pozycji neutralności. Ankara wolała się trzymać realistycznej, nieryzykownej perspektywy, jak również stosowała wszelkie możliwe metody dyplomatyczne w celu zabezpieczenia się przed niszczących skutków wojny. Z drugiej strony, w zasadzie pod koniec wojny, z powodu nacisku Państw Sprzymierzonych i nie chcąc zajmować niekorzystnej pozycji w epoce powojennej, zerwała swe stosunki z Niemcami i Japonią, wypowiadając wojnę Berlinowi i Tokio.
Year
Issue
Pages
138-151
Physical description
Contributors
author
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula (vistula University)
References
 • Davison R.H. (1988), Turkey: A Short History, 2nd Edition, The Eothen Press, Huntingdon.
 • Derengil S. (2002), Turkish Foreign Policy during the Second World War: an ‘Active’ Neutrality, Cambridge University Press, London.
 • Duygu B.S. (1984), Turkey’s Secur it y Policiesin Jonathan Alford (Ed.). Greece and Turkey: Adversity in Alliance, Gower Publishing, Guildford, 1988.
 • Fox A.B. (1959), The Power of Small States: Diplomacy in World War II, University of Chicago Press, Chicago.
 • Howard H. (1993), The Partition of Turkey: A Diplomatic History: 1913–1923, New York.
 • Hurewitz J.C. (1958), Diplomacy in the Near and Middle East, Vol.2, D. Van Nostrand Company, London.
 • Larrabee F.S., Lesser I.O. (1993), Turkish Foreign Policy in an Age of Uncertainty, Rand Corporation, Santa Monica.
 • Lewis G. (1965), Nations of the Modern World: Turkey, Third Edition, Ernest Benn.
 • Mishkin F. (1999), Global Financial Instability: Framework, Events, Issues, “Journal of Economic Perspectives”, Vol. 13, Issue 3.
 • Pakdemirli E. (1991), Ekonomimizin 1923’den 1990’a Sayısal Görünümü (Numeric Outlook of Our Economy between 1923–1990). Milliyet Yayınları, İstanbul.
 • Silier O. (1973), 1920’lerde Türkiye’de Milli Bankacılığın Genel Görünümü (General Outlook of National Banking in Turkey at 1920’s), Türkiye İktisat Tarihi Semineri, Volume 13, Hacettepe, Ankara.
 • Sommerville D. (2008), The complete illustrated history of world war Two: An authoritative account of the deadliest conflict in human history with analysis of decisive encounters and landmark engagements, Lorenz Books.
 • Zürcher E.J. (1991), Political Opposition in the Early Turkish Republic: The Progressive Republican Party, 1924–1925, Brill, New York.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-207822e9-530c-4e48-8342-bbf59964dc92
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.