Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 2(23) | 109-131

Article title

Potrzeba obiektywnej oceny zdolności do prowadzenia pojazdów przez osoby niepełnosprawne

Content

Title variants

EN
The necessity of objective assessment of the vehicle driving capability of disabled people

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Artykuł dotyczy propozycji przygotowania krajowych standardów orzekania w zakresie dopuszczenia do szkolenia na prawo jazdy kategorii B kandydatów na kierowców z dysfunkcjami narządów ruchu i słuchu. Celem jest zobiektywizowanie systemu oceny zdolności osób niepełnosprawnych do prowadzenia pojazdów dla zwiększenia ich szans na mobilność, a tym samym zminimalizowania wykluczenia społecznego. W pracy omówiono standardy europejskie dotyczące szkolenia osób niepełnosprawnych na kierowców. Scharakteryzowano tu również opracowane przez Przemysłowy Instytut Motoryzacji (PIMOT) propozycje krajowych standardów orzekania w zakresie dopuszczenia do szkolenia na prawo jazdy kategorii B kandydatów na kierowców z dysfunkcjami narządów ruchu i słuchu. Zwrócono uwagę na konieczność ustanowienia zasad, takich jak: dostępność i przystosowanie siedzib szkół jazdy oraz ośrodków egzaminacyjnych, kompetencje kadry, wymagania organizacyjne (specjalne warunki szkolenia i egzaminowania), certyfikat jakości, itp. Minimalne wymagania sprzętowe, takie jak: właściwe oprzyrządowanie podstawowe pojazdu szkoleniowego lub egzaminacyjnego, posiadanie różnych konfiguracji oprzyrządowań dodatkowych, oznakowanie pojazdów oraz przygotowanie pojazdu do szkolenia i egzaminowania osób niepełnosprawnych (zabezpieczenia, uchwyty, pedały instruktorskie, elektryczne lusterka, itp.) są warunkiem wstępnym wszelkich działań na rzecz mobilności osób niepełnosprawnych.
EN
The article deals with a proposal to prepare national standards of adjudication in the field of admission of candidates with dysfunctions of the organs of motion and hearing to training courses for B category driving licence. The goal is to objectivize the system of assessment of the vehicle driving capability of the disabled in order to improve the chance of such people for mobility and thus to minimize their social exclusion. The European standards in the field of training of the disabled as candidates for drivers have been discussed. The article presents Automotive Industry Institute (PIMOT) proposals of national standards of adjudication in the field of admission of candidates with dysfunctions of the organs of motion and hearing to training courses for B category driving licence. Particular attention has been drawn to the necessity of establishing adequate requirements regarding such issues as accessibility of driving schools and driver test centres and adaptation of such facilities to disabled people’s needs, competence of the personnel, organizational requirements (special training and examining conditions), quality certificate, etc. The fulfilment of minimum equipment requirements, such as providing the training or test vehicle with appropriate basic controls and driving aids, availability of special driving aids and accessories in various configurations, marking of the vehicles, and preparation of the vehicles for the training and examining of disabled persons (protective devices, handles and handgrips, instructor’s pedals, electrically operated rear-view mirrors, etc.) are prerequisite for the undertaking of any activities aimed at improving the mobility of disabled people.

Year

Issue

Pages

109-131

Physical description

Dates

published
2017-09-18

Contributors

  • Przemysłowy Instytut Motoryzacji
  • Przemysłowy Instytut Motoryzacji

References

  • Legislazione Italiana, Dyrektywa Komisji Technicznej 4398/M334 z 6 listopada 2003 r., Tabela Scheda capacita e prescrizioni, www.motorizzazioneroma.it, [tłum. autora, dostęp z dnia: 13.06.2013]
  • Hunter J., de Vries J., Brown Y., Hekstra A., Handbook of Disabled Driver Assessment, Ljubljana, Portare Working Group, 2009, (tłum. autora)
  • Paczkowski A., Poradnik niepełnosprawnego kierowcy i pasażera. Rozdział V. Nauka jazdy osób niepełnosprawnych, pod red. Marciniaka K., Warszawa, Instytut Transportu Samochodowego i Stowarzyszenie „SPINKA”, 2013
  • Paczkowski A., Więckowski D., Symulatory jazdy samochodem w szkoleniu osób niepełnosprawnych, „Logistyka” 2014, Nr 4
  • Pakiet Innowacyjny MIGACZ, www.emigacz.pl, [dostęp z dnia: 20.05.2015]
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, Dz. U. 2012, poz. 973
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców, Dz. U. 2014, poz. 937

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-207c2394-93a2-443c-b916-a2f8a60889e1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.