PL EN


2013 | 4 | 6 | 115-140
Article title

„Mała stabilizacja" w organizacjach powiatowych PZPR - na przykładzie Bochni, Brzeska i Chrzanowa

Content
Title variants
EN
„Small stabilization" in district organizations of the PUWP: the examples of Bochnia, Brzesko i Chrzanow
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The Polish United Workers Party in second half of the twentieth century exercised a dictatorship in Poland. The party controlled all spheres of public life – including those of the political, economic, and judicial. At the local level, the District Committee was an important institution of the PUWP. In the 1960s the Voivodship (regional government) of Cracow contained 17 districts. The article examines three of these: Bochnia, Brzesko and Chrzanow. The text analyzes each one’s land area, population and economic character. The author describes the number of members and candidates of the PUWP, their social structure, education and age. In the districts of Bochnia and Brzesko, the party had a relatively weak influence. There was a strong attachment to tradition, patriotism and the faith of their ancestors. In contrast, Chrzanow contained strong leftist influences before 1939. A large part of the inhabitants were workers in many plants (coal mines, steel mills, power stations). From this area came a number of well-known party activists. Famous political figures from Chrzanow included Franciszek Szlachcic, a member of the Politburo and secretary of the Central Committee of the PUWP, and Stanisław Spyt, president Commission of Party Control and member of the Executive Voivodship Committee in Crakow. Research on the regional structures of the communist party in Poland is an important academic question.
PL
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza przez kilkadziesiąt lat w drugiej połowie XX wieku sprawowała w Polsce władzę dyktatorską. Miała ona wpływ na wszystkie dziedziny życia – na politykę, gospodarkę, kulturę, edukację, wymiar sprawiedliwości. Na poziomie lokalnym najważniejszą instancją partyjną był Komitet Powiatowy. W województwie krakowskim w latach 60. XX wieku funkcjonowało 17 organizacji powiatowych. W tym artykule zostały przedstawione trzy z nich: w Bochni, Brzesku i Chrzanowie. Opisano powierzchnię każdego powiatu, ludność oraz charakter gospodarczy. Dwa pierwsze miały charakter rolniczy, a w ostatnim dominował przemysł. Autor przedstawił liczbę członków i kandydatów partii, a także ich skład społeczny. Ważnym czynnikiem był też poziom wykształcenia, jak również wiek. W powiatach bocheńskim i brzeskim partia miała stosunkowo słabe wpływy. Panowało tam silne przywiązanie do tradycji, patriotyzmu i wiary przodków. Natomiast ziemia chrzanowska jeszcze przed 1939 r. przejawiała sympatie lewicowe. Dużą część ludności stanowili robotnicy zatrudnieni w licznych zakładach (kopalnie, huty, elektrownie). Z tego terenu pochodzili znani działacze PZPR. Można tutaj wymienić Franciszka Szlachcica, członka Biura Politycznego i sekretarza Komitetu Centralnego PZPR, oraz Stanisława Spyta, przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej i członka Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Krakowie. Badania nad regionalnymi strukturami partii komunistycznej są ważnym postulatem badawczym.
Year
Volume
4
Issue
6
Pages
115-140
Physical description
Contributors
  • OBEP IPN w Krakowie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2080052f-d6ab-4233-ac51-31a16474395f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.