PL EN


2012 | 80 | 2 | 169-180
Article title

Łódzkie biblioteki więzienne

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Prison Libraries in Lodz
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Teza/cel artykułu – Celem artykułu jest opis i ocena organizacji i funkcjonowania bibliotek więziennych, działających w ramach dwóch Zakładów Karnych i jednego Aresztu Śledczego w Łodzi. Przedstawiono strukturę organizacyjną i księgozbiory każdej z nich oraz sposoby korzystania z gromadzonego księgozbioru. Metody badań – Wykorzystane w opracowaniu dane uzyskane zostały na podstawie analizy dokumentacji działalności badanych jednostek oraz wywiadów przeprowadzonych w lipcu 2010 r. z wychowawcami zatrudnionymi w działach penitencjarnych ds. bibliotek w poszczególnych ośrodkach. Wyniki i wnioski – Przeprowadzona analiza pozwoliła stwierdzić, że poddane badaniu łódzkie biblioteki więzienne charakteryzuje słaba kondycja, szczególnie pod względem finansowym, ale również działalności promocyjnej czy kulturowej. Widoczny jest także brak świadomości znaczenia funkcji terapeutycznej książki w procesie resocjalizacji osadzonych.
EN
Objective – The author discusses and evaluates the arrangement and operation of prison libraries at two prisons and one custody suite in Lodz together with their organizational structure, collections gathered and methods of circulating the library holdings. Research method – Data used in the paper were obtained from the analysis of the library records and interviews conducted in July 2010 with tutors employed in the library units of the prisons and the custody suite in question. Results and conclusions – Prison libraries in Lodz are poorly financed and organized as regards their promotion and cultural activities. There is a general lack of awareness of how books may be used to aid the resocialization of the prisoners.
Year
Volume
80
Issue
2
Pages
169-180
Physical description
Contributors
  • Department of Library and Information Studies, Lodz University
References
  • Regulamin (bd, a). Regulamin Biblioteki w Zakładzie Karnym nr 1 w Łodzi [dokument niepublikowany].
  • Regulamin (bd, b). Regulamin Biblioteki Zakładu Karnego nr 2 w Łodzi [dokument niepublikowany].
  • Regulamin (2009). Regulamin korzystania z Biblioteki Aresztu Śledczego w Łodzi [dokument niepublikowany].
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 1999 r. w sprawie zasad organizacji obsługi bibliotecznej w zakładach karnych, poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz zasad współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi (1999). Dz. U. Nr 111, poz. 1309.
  • Służba Więzienna [online] (br). [dostęp: 12.11.2010]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.sw.gov.pl>.
  • Zybert, Elżbieta B. (1991). Biblioteki więzienne. Zarys problematyki. Warszawa: SBP 1991.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2082136b-3492-4ed9-931e-a4b2d4b0eaff
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.