PL EN


2015 | 4 | 3 | 129-133
Article title

Bonifikaty przysługujące odbiorcom za niedotrzymanie przez przedsiębiorstwo energetyczne standardów jakościowych obsługi odbiorców energii oraz parametrów jakościowych energii elektrycznej. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 18 września 2014 roku, III SZP 1/14

Content
Title variants
EN
Discounts granted to customers to compensate for failures in the quality standards of the energy company’s customer service and for failures in the quality of electricity supplies. Case comment to the judgment of the Polish Supreme Court of 18 Septemer 2014 (Ref. No. III SZP 1/14)
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Volume
4
Issue
3
Pages
129-133
Physical description
Dates
online
2015-05-31
printed
2015-05-31
Contributors
  • Wydział Prawa, Uniwersytet Śląski w Katowicach
References
  • Dubis W. [w:] E. Gniewek, P. Machnikowski (reda.). Kodeks Cywilny, Komentarz. Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2013
  • Kondek J.M., Jedność czy wielość reżimów odpowiedzialności odszkodowawczej w prawie polskim – przyczynek do dyskusji de lege ferenda, Studia Iuridica 2007
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-5749
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-20829709-8ad0-4e0c-8ddd-e9b6cb688de8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.