PL EN


2014 | 11 | 277-294
Article title

Paradygmat Neulingera w pedagogice czasu wolnego

Content
Title variants
EN
The Neulinger paradigm in the pedagogy of leisure
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
In this paper I introduce the category of leisure situation in analogy to the aes-thetic one. It is pointed out the subjective nature of the leisure situation as situation depend of the state of mind. This complements the existing definition of leisure given by Joffre Dumazedier with a new aspect defined by John Neulinger establish-ing leisure situation as a psychological one. I analyzed quantitative and qualitative analysis of the leisure situation by statistical measurement of the „distribution of perception” („spectrum of perception”) of that kind of time in selected social groups. It was shown how the individual subjective perception of the leisure situation defined in this paper is translate into a statistical snapshot of the axiology and perception of free time, thus consequently goes to new opportunities of the philo-sophical analysis of this phenomenon as well as axiology of its higher and lower forms. The perception of such forms of spending time as for example: cooking, working on the plot (in the garden), playing with a kids is treated once as the pleas-ure and the second time as a duty which booth depends on the situation as well as state of mind. I argue for transformation of free time pedagogy to the pedagogy of freedom.
Year
Volume
11
Pages
277-294
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
 • Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
References
 • Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. 5, tłum. W. Wróblewski, PWN, Warszawa 2002.
 • Brzezińska A., Psychologiczne portrety człowieka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.
 • Caillois R., Żywioł i ład, PWN, Warszawa 1973.
 • Chateau J., Zabawy dziecka, [w:] Psychologia dziecka od urodzenia do wieku młodzieńczego, red. M. Debesse, WSiP, Warszawa 1963.
 • Csikszentmihaly M., Przepływ. Psychologia optymalnego doświadczenia, tłum. M. Wajda-Kacmajor, Biblioteka Moderatora, Taszów 2005.
 • Freud Z., Objaśnianie marzeń sennych, tłum. R. Reszke, Wydawnictwo KR, Warszawa 2007.
 • Freud Z., Wstęp do psychoanalizy, tłum. S. Kempnerówna, W. Zaniewicki, K. Obuchowski, PWN, Warszawa 1997.
 • Huizinga J., Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, tłum. M. Kurecka, W. Wirpsza, Czytelnik, Warszawa 1985.
 • Kant I., Krytyka władzy sądzenia, tłum. J. Gałecki, PWN, Warszawa 1964.
 • Leitner M. J., Concepts of Leisure, [w:] Leisure Enhancement, Haworth Press, New York 2004.
 • Neuloh O., Arbeitszeit und Freizeit, „Nürnberger Hochschulwoche”, Februar 1961.
 • Rotkiewicz A., Psychohigieniczne funkcje czasu wolnego, [w:] Zdrowie psychiczne, red. K. Dąbrowski, PWN, Warszawa 1985.
 • Schiller F., Listy o estetycznym wychowaniu człowieka i inne rozprawy, red. L. Staff, tłum. I. Krońska, J. Prokopiuk, Czytelnik, Warszawa 1972.
 • Sorokin P. A., Sociocultural Causality. Space and Time, Duke University Press, Durham 1943.
 • Śliwerski B., Śliwerska W., Edukacja w wolności, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2008.
 • Torkildsen G., Leisure and Recreation: A Variety of Meanings, Routledge, London, New York 2005.
 • Toti G., Czas wolny, tłum. B. Feldin, Z. Zawadzki, KiW, Warszawa 1963.
 • Truszkowska-Wojtkowiak M., Fenomen czasu wolnego, Harmonia Universalis, Gdańsk 2012.
 • Wnuk-Lipiński E., Praca i wypoczynek w budżecie czasu, PWN, Warszawa 1982.
 • Znaniecki F., Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości, PWN, Warszawa 2001.
 • Znaniecki F., Rzeczywistość kulturowa, [w:] Humanizm i poznanie i inne pisma filozoficzne, red., tłum. J. Wocial, PWN, Warszawa 1991.
 • European Common Indicators, ECI Final project Report, red. V. Tarzia, Ambiente, Milano 2003 (materiały Komisji Europejskiej).
 • Haworth J. T., Work, Leisure and Well-Being, Routledge, London 1997, http://www.questia.com/PM.qst?a=o&d=103046280 (dostęp: 10.01.2011).
 • http://www.whoswho.fr/biographie-jean-chateau_117051.html (dostęp: 4.04.2008).
 • Hurd A. R., Anderson D. M., The Park and Recreation Professional’s Handbook, http://www.humankinetics.com/excerpts/excerpts/definitions-of-leisure-play-and-recreation (dostęp: 28.06.2013).
 • Jahoda M., Current Concepts of Positive Mental Health, vol. 1, Basic Books, Inc, New York 1958, https://archive.org/details/currentconceptso00jaho (dostęp: 7.06.2014)
 • Tarkowska E., Czas w społeczeństwie – problemy, tradycje, kierunki badań, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1987, http://otworzksiazke.pl/images/ksiazki/czas_w_spoleczenstwie/czas_w_ spolczenstwie.pdf (dostęp: 14.10.2014).
 • Russell B., In Praise of Idleness, http://www.zpub.com/notes/idle.html (dostęp: 24.06.2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-20868d6d-32cb-4b21-bb85-e5f62fad07cf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.