PL EN


2015 | 3(344) | 88-100
Article title

Koncentracja kapitału a efektywność finansowa gospodarstw rodzinnych

Content
Title variants
EN
Capital concentration versus financial efficiency of family farms
Languages of publication
PL
Abstracts
The paper presents research findings concerning financial efficiency in the context of capital concentration in the economy. The research was based on farm data collecting information on accounting for 2004-2011. The research shows that returns, obtained by farms more intensively gathering capital, are below the weighted average cost of capital.
Contributors
 • Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, Poland
References
 • Czerwonka L., Panaku E.: Koncentracja kapitału i jej implikacje dla współczesnej gospodarki światowej, www.ae.krakow.pl/~ekte/konf/czerwo.doc, dostęp 20.10.2014.
 • Teoria pomiaru kapitału i zysku (red. M. Dobija). Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2010.
 • Dobija M.: Abstract nature of capital and money [w:] New developments in banking and finance (ed. L.M. Cornwall), Nova Science Publisher, Inc., New York, 2007.
 • Dudycz T.: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Polskie Wydawnictwo Ekono-miczne, Warszawa 2005.
 • Goraj L., Mańko S.: Model szacowania pełnych kosztów działalności gospodarstw rolnych. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 3(328), 2011.
 • Harasim A.: Przewodnik ekonomiczno-rolniczy w zarysie. IUNiG-PIB, Puławy 2006.
 • Helfert A.E.: Techniki analizy finansowej. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
 • Johnson D.G.: The declining importance of natural resources: lessons from agricultural land. Res. Energy Econ. 24, 2002.
 • Karwat-Woźniak B.: Gospodarstwa wysokotowarowe w rolnictwie chłopskim. Synteza wyników badań 2005-2009. Program Wieloletni 2005-2010, nr 151, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2009.
 • Kawa M.: Ewolucja pojęcia majątku jednostek gospodarczych. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Rada Naukowa w Warszawie, 2002.
 • Kulawik J.: Analiza efektywności ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstw rolnych powstałych na bazie WRSP. IERiGZ-PIB, Warszawa 2008.
 • Kurek B.: Kapitał jako ekonomiczna zdolność do wykonywania pracy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 829, 2010.
 • Pomykalska B., Pomykalski P.: Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Słownik Języka Polskiego. Strona internetowa, sjp.pwn.pl, dostęp: 3.11.2014.
 • Tomczak T.: Od rolnictwa do agrobiznesu. Transformacja gospodarki rolniczo-żywnościowej Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. SGH, Warszawa 2004.
 • Wiktorowski K.: Rolnictwo ekologiczne a koncentracja kapitału w sektorze rolno-spożywczym. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Oeconomica 292 (66), Univ. Technol., Szczecin 2012.
 • Woś A.: Konkurencyjność wewnętrzna rolnictwa. IERiGŻ, Warszawa 1999.
 • Zegar J.S.: Struktura polskiego rolnictwa rodzinnego pod koniec pierwszej dekady XXI wieku. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2088edf2-39ae-48e2-9097-0922af7810c4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.