Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 2(25) | 117-125

Article title

Estimation of investment attractiveness for enterprises in Ukraine

Content

Title variants

PL
Ocena atrakcyjności inwestycyjnej przedsiębiorstw na Ukrainie

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The article deals with comprehensive analysis of an investment climate in Ukraine and the influence of different factors on it. The author investigated the directions of improvement of economic assessment of enterprises in Ukraine with the purpose to attract new investments. Methods and ratio system for estimation of investment attractiveness of enterprises are characterized, the integrated approach is offered for determination of the most attractive ventures for investing. Such estimation can be done by thorough study of economic activity: analysis of their property conditions, capital turnover, profitability and financial stability, liquidity and market activity. And their ranking to the unique integrated index will allow discovering the most attractive for investing subjects. The simplest method of ranking is a construction of rating row with an appropriation to each of the probed enterprises of the concerned place on separate indexes or directions. The summing allows setting the final place of every enterprise in the system of rating.
PL
Artykuł prezentuje kompleksową analizę klimatu inwestycyjnego na Ukrainie, biorąc pod uwagę różne czynniki, które mają na niego wpływ. Autorzy dokonali analizy obecnych możliwości poprawy oceny ekonomicznej przedsiębiorstw na Ukrainie w celu przyciągnięcia nowych inwestycji. Scharakteryzowano sposoby i system szacowania wskaźnika atrakcyjności inwestycyjnej przedsiębiorstw. Przedstawiono również zintegrowane podejście do oceny najbardziej intratnych przedsięwzięć inwestycyjnych. Takiej oceny można dokonać poprzez dokładne zbadanie aktywności ekonomicznej. Brane są wówczas pod uwagę: analiza warunków majątkowych przedsiębiorstwa, obrót kapitału, rentowność i płynność finansowa oraz obecność firmy na rynku. Określenie pozycji rankingowej przedsiębiorstwa według tego unikatowego, zintegrowanego indeksu pozwala na prawidłową ocenę jej atrakcyjności inwestycyjnej. A zatem najprostszą metodą rankingową jest skonstruowanie szeregu wskaźników ratingowych odnoszących się do wybranych przedsiębiorstw oraz odpowiednie odniesienie się do nich pod względem kierunku ich rozwoju i indywidualnych uwarunkowań. Suma wszystkich określonych wskaźników plasuje przedsiębiorstwo na odpowiednim miejscu w rankingu.

Year

Issue

Pages

117-125

Physical description

Dates

published
2014

Contributors

 • Ternopil National Economic University, Department of Accounting in Production, Sakharova St. 3A/27, 46023 Ternopol, Ukraine, Tel.: +380 506 71 85 14
 • Lviv Commercial Academy

References

 • Asaul = Асаул, А. (2008). Систематизація факторів, що характеризують інвестиційну привабливість регіонів. Регіональна політика, 2, 53‒62.
 • Blank = Бланк, И. А. (1995). Инвестиционный менеджмент. Kiev: MP ‘Item’ Ltd. ISBN 5-7707-6904-1.
 • Bromwich = Бромвич, М. (1996). Анализ экономической эффективности капиталовложений [The Economics of Capital Budgeting]. Moskva: Infra-M. ISBN 5-86225-395-5
 • Budnikova = Буднікова, Ю. В. (2012). Інвестиційна привабливість підприємства та фактори впливу на неї. Інноваційна економіка, 3, 194‒197.
 • DSSU = ДCCУ (2014). Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності України у 2013 році [Foreign investments in Ukraine in 2013]. Експрес-випуск, 88/0/03.5вн-14. Державна служба статистики України.
 • Hayduts’kyy = Гайдуцький, А. П. (2004). Оцінка інвестиційної привабливості економіки. Економіка і прогнозування, 4, 3‒7.
 • Інвестиційний клімат в Україні 2012. (2013). Державне агентство України з інвестицій та розвитку [online, accessed: 2014-04-15]. Retrieved from: http://www.ukrproject.gov.ua/news/%D1%96nvestitsiinii-klimat-v-ukraini-2012.
 • Інвестиційна привабливість підприємства (2012) [online, accessed: 2014-04-15]. Retrieved from: http://otherreferats.allbest.ru/finance/00193318_0.html.
 • Kalishenko = Калишенко, В. О. (2010). Аналіз методичних підходів до оцінки інвестиційної привабливості підприємств [online, accessed: 2014-04-15]. Retrieved from: http://www.rusnauka.com/13_NPN_ 2010 /Economics/65704.doc.htm.
 • Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій (1998). Українська інвестиційна газета, 21 квітня.
 • Ovdiy = Овдій, Л.І. (2009). Оцінка привабливості підприємств за допомогою статистичних моделей. Економічні науки, 4 (2), 184‒188.
 • Shilov, Kukhlenko and Goyko = Шилов, Э. И., Кухленко, О. В., Гойко, А. Ф. (1996). Методы оценки эффективности и привлекательности инвестиционных проектов. Kiev: Kitusa. ISBN 966-95139-0-1.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-208b1ea2-be90-4f81-8f5b-e92e2df0c0be
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.