PL EN


2017 | 22 | 85-99
Article title

Zarządzanie wiedzą w ekonomii i dydaktyce języków obcych

Content
Title variants
EN
Knowledge Management in Economic and Foreign Language Teaching
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Every branch of science, including foreign language teaching, is connected with different disciplines. Interdisciplinary relations, on the one hand, seem to be a challenge since methodological approach and interpretation of scientific issues do not always help to solve the problems of the other scientific discipline. Yet, on the other hand, building the scientific relations that cross the boundaries of disciplines has undoubtedly its cognitive values. An attempt to present such a boundary between foreign language teaching and economical sciences is made in this article. The author presents the concept of knowledge management ponders over its transfer from economical science to foreign language teaching. Considering the broadness of the concept, the author limits herself to discussing “knowledge” and “management” as the two creating it components. A certain attempt to explicate the concept of foreign language teaching management is presented in the conclusion.
Year
Issue
22
Pages
85-99
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Uniwersytet Gdański
References
 • Beyer, K. (2011), Wiedza jako kluczowy zasób w nowej gospodarce, (w:) Studia i Prace WNEiZ 21, 7–16.
 • Bolesta-Kukułka, K. (2003), Decyzje menedżerskie. Warszawa.
 • Czapla, M. (2015), Zarządzanie wiedzą w szkole przyszłości, (w:) Studia Edukacyjne 35, 101–112.
 • Dakowska, M. (2001), Psycholingwistyczne podstawy dydaktyki języków obcych. Warszawa.
 • Dakowska, M. (2014), O rozwoju dydaktyki języków obcych jako dyscypliny naukowej. Warszawa.
 • Drucker, P.F. (1999), Społeczeństwo pokapitalistyczne. Warszawa.
 • Green, N./ K. Green (2011), Kooperatives Lernen im Klassenraum und im Kollegium. Ein Trainingsbuch. Seelze.
 • Evans, Ch. (2005), Zarządzanie wiedzą. Warszawa.
 • Frey-Luxemburger, M. (red.) (2014), Wissensmanagement – Grundlagen und praktische Anwendung. Eine Einführung in das IT-gestützte Management der Ressource Wissen. Wiesbaden.
 • Griffin, R.W. (2006), Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa.
 • Grucza, F. (1997), Języki ludzkie a wyrażenia językowe, wiedza a informacja, mózg a umysł ludzki, (w:) F. Grucza/ M. Dakowska (red.),Podejścia kognitywne w lingwistyce, translatoryce i glottodydaktyce (Materiały z XX Sympozjum zorganizowanego przez Instytut Lingwistyki StosowanejUW i Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej, Grzegorzewice, 12–14 stycznia 1996 r.). Warszawa, 7–21.
 • Grudzewski, W.M./ I. Hejduk (2005), Zarządzanie wiedzą w organizacjach, (w:) e-mentor 1(8). (URL http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/8/id/115).[Pobrano 19.01.2016].
 • Hallet, W. (2006), Didaktische Kompetenzen. Lehr- und Lernprozesse erfolgreich gestalten. Stuttgart.
 • Hallet, W. (2011), Lernen fördern Englisch. Kompetenzorientierter Unterricht in der Sekundarstufe I. Seelze.
 • Heyd, G. (1997), Aufbauwissen für den Fremdsprachenunterricht (DaF). Ein Arbeitsbuch. Kognition und Konstruktion. Tübingen.
 • Janowska, I. (2011), Podejście zadaniowe do nauczania i uczenia się języków obcych. Na przykładzie języka polskiego jako obcego. Kraków.
 • Jarugowa, A./ J. Fijałkowska (2002), Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym. Koncepcje i praktyka. Gdańsk.
 • Jemielniak, D. (2012), Zarządzanie wiedzą. Podstawowe pojęcia, (w:) D. Jemielniak/A.K. Koźmiński (red.), Zarządzanie wiedzą. Warszawa, 21–42.
 • Kisielnicki, J. (2014), Zarządzanie. Jak zarządzać i być zarządzanym. Warszawa.
 • Kłak, M. (2010), Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie. Kielce.
 • Komorowska, H. (2005), Metodyka nauczania języków obcych. Warszawa.
 • Komorowska, H. (2011), Cel kształcenia językowego – autonomia ucznia, (w:) H. Komorowska, Nauka języka obcego w perspektywie ucznia. Warszawa, 58–77.
 • Koźmiński, A.K./ D. Jemielniak (2011), Zarządzanie od podstaw. Warszawa.
 • Kuc, B.R. (2012), Funkcje nauki. Wstęp do metodologii. Nauka nie jest grą. Warszawa.
 • Lehner, F. (2012), Wissensmanagement. Grundlagen, Methoden und technische Unterstützung. München.
 • Lisowki, A. (2007), Przedmiot badań, funkcje i tożsamość geografii na początku XXI w., (w:) W. Maik/ K. Rembowska/ A. Suliborski (red.), Geografia a przemiany współczesnego świata. Bydgoszcz, 39–53.
 • Mikuła B. (2007), Zarządzanie wiedzą w organizacji, (w:) B. Mikuła/ A. PietruszkaOrtyl/ A. Potocki (red.), Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy. Warszawa, 113–140.
 • Mikuła, B./ A. Pietruszka-Ortyl/ A. Potocki (2002), Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku. Wybrane koncepcje i metody. Warszawa.
 • Nonaka, I./ H. Takeuchi (1995), The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation. New York.
 • Olpińska, M. (2009), Implikacje glottodydaktyczne antropocentrycznej teorii języków, (w:) Lingwistyka Stosowana 1, 187–201.
 • Pawlak, M. (red.) (2008), Autonomia w nauce języka obcego: co osiągnęliśmy i dokąd zmierzamy. Poznań/ Kalisz.
 • Pircher, R. (red.) (2014), Wissensmanagement, Wissenstransfer, Wissensnetzwerke: Konzepte, Methoden, Erfahrungen. Erlangen.
 • Plit, F. (2007), O zasadności biologizacji geografii i geografizacji biologii, (w:) M. Maik/ K. Rembowska/ A. Suliborski (red.), Geografia a przemiany współczesnego świata. Bydgoszcz, 119–129.
 • Polanyi, M. (1962), Tacit Knowing: Its Bearing on Some Problems of Philosophy, (w:) Reviews of Modern Physics 34(4), 601–615.
 • Probst, G./ S. Raub/ K. Romhardt (2002), Zarządzanie wiedzą w organizacji. Kraków.
 • Reinmann, G. (2009), Studientext Wissensmanagement. Augsburg. (URL http://gabireinmann.de/wp-content/uploads/2009/07/WM_Studientext09.pdf). [Pobrano 09.10.2015].
 • Reinmann, G./ M.J. Eppler (2008), Wissenswege: Methoden für das persönliche Wissensmanagement. Bern.
 • Robbins, S.P./ D.A. DeCenzo (2002), Podstawy zarządzania. Warszawa.
 • Rozenberg, M. (2013), Think! Pair! Share!Kooperatives Lernen im Fremdsprachenunterricht, (w:) D. Olszewska/ A. Kątny (red.), Texte und Diskurse. Theorie, Translation und Didaktik (Studia Germanica Gedanensia 29). Gdańsk, 259–269.
 • Rozenberg, M. (2015a), Classroom Management: Klassenführung, (w:) Orbis Linguarum 43, 257–277.
 • Rozenberg, M. (2015b), Wissensmanagement – ein allgemeiner Aufriss. Referat przedstawiony na międzynarodowej jubileuszowej konferencji ILS UAM. Poznań.
 • Rozenberg, M. (2016), Klassenmanagement – Zur Gestaltung eines Rahmens für fremdsprachliche Lehr- und Lernprozesse, (w:) Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache“ 1, 28–41.
 • Ryle, G. (1970/1949), Czym jest umysł? Warszawa.
 • Thaler, E. (2012), Englisch unterrichten: Grundlagen, Kompetenyen, Methoden. Berlin.
 • Viebrock, B. (2010), Wissen, (w:) C. Surkamp (red.), Metzler Lexikon Fremdsprachendidaktik. Stuttgart/ Weimar, 328–329.
 • Walczak, W. (2010), Zarządzanie wiedzą i kreowanie kapitału intelektualnego współczesnego przedsiębiorstwa, (w:) e-mentor 2(34). (URL http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/34/id/727). [Pobrano 09.05.2016].
 • Walczak, W. (2012), Cele i funkcje zarządzania w teoriach naukowych – próba diagnozy źródeł występujących rozbieżności, (w:) e-mentor 2(44). (URL http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/44/id/917). [Pobrano 18.01.2016].
 • Wallis, A. (1971), Socjologia i kształtowanie przestrzeni. Warszawa.
 • Walter, G. (1995), Frontalunterricht, (w:) K.-R. Bausch/ H. Christ/ H.-J. Krumm (red.), Handbuch Fremdsprachenunterricht. Tübingen/ Basel, 204–206.
 • Wiater, W. (2007), Wissensmanagement. Eine Einführung für Pädagogen. Wiesbaden.
 • Wilczyńska, W./ A. Michońska-Stadnik (2010), Metodologia badań w glottodydaktyce. Wprowadzenie. Kraków.
 • Zawadzka, E. (2004), Nauczyciele języków obcych w dobie przemian. Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-4814
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-208f7051-5357-49d3-a5d2-d0c7560a6de6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.