PL EN


2018 | 542 | 188-200
Article title

Zastosowanie oprogramowania klasy BPMS w modelowaniu procesu warzenia brzeczki piwnej

Content
Title variants
EN
Application of BPMS for wort brewing process modelling
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Produkcja piwa jest procesem wieloetapowym i kosztochłonnym. Mimo że w branży browarniczej panuje dosyć duża konkurencja, szczególnie cenowa, to postęp techniczny i technologiczny sprzyja zwiększaniu produkcji i maksymalizacji zysków producentów. Małe browary, w tym też rzemieślnicze, powstające w dużej ilości w ostatnich latach, muszą stale rozwijać i doskonalić swoje procesy wytwórcze, maksymalizować wykorzystanie zasobów oraz optymalizować czas i koszt wytworzenia. Celem pracy była prezentacja wyników badań dotyczących zastosowania oprogramowania BPMS (Bussiness Process Modelling Software) do analizy i usprawnienia procesu warzenia brzeczki piwnej. W tym celu w ramach procedury badawczej zbudowano model procesu, zweryfikowano jego działanie i go opomiarowano. Zgromadzone w wyniku przeprowadzonych symulacji dane dotyczące wydajności i kosztochłonności procesu poddano analizie oraz wskazano możliwości dalszego doskonalenia procesu warzenia.
EN
Beer manufacturing is a multi-step and expensive production process. Despite high branch competition, continuous technical and technological progress supports the increase of production volume and maximization of income. Small breweries, including craft breweries recently arising in a large amount, have to constantly develop their production processes, maximize the use of resources and optimize time and costs of production. The aim of the paper was to present the results of BPMS (Business Process Modelling Software) application for the analysis and improvement of the brewing process. The aim was realized with the brewing process model building, verification and measurement. Collected data of productivity and production costs were analysed and the possible ways of process development were indicated.
References
 • Ahuett-Garza H., Kurfess T., 2018, A brief discussion on the trends of habilitating technologies for Industry 4.0 and Smart manufacturing, Manufacturing Letters, no. 15, s. 60–63, https://doi.org/10.1016/J.MFGLET.2018.02.011
 • Bako B., Božek P., 2016, Trends in simulation and planning of manufacturing companies, Procedia
 • Engineering, no. 149, s. 571–575, https://doi.org/10.1016/J.PROENG.2016.06.707
 • Bleier B., Callahan A., Farmer S., Min H., 2013, Craft beer production, Senior Design Reports (CBE), no. 53, University of Pennsylvania.
 • Davis J.P., Eisenhardt K.M., Bingham C.B., 2007, Developing theory through simulation methods, Academy of Management Review, vol. 32(2), s. 480–499.
 • De Felice F., Petrillo A., Zomparelli F., 2018, Prospective design of smart manufacturing: An Italian pilot case study, Manufacturing Letters, no. 15, s. 81–85, https://doi.org/10.1016/J.MFGLET.2017.12.002
 • Gilbert N., Troitzsch K.G., 2005, Simulation for the social scientist, Open University Press, Maidenhead (Wielka Brytania).
 • Johansson P.E.C., Malmsköld L., Fast-Berglund Å., Moestam L., 2018, Enhancing future assembly information systems – putting theory into practice, Procedia Manufacturing, no. 17, s. 491–498, https://doi.org/10.1016/j.promfg.2018.10.088
 • Klimek K., 2013, Produkcja piwa w Polsce, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Roczniki Naukowe, nr 16(2), s. 117–122.
 • Kluska K., Pawlewski P., 2018, The use of simulation in the design of Milk-Run intralogistics systems, IFAC-PapersOnLine, vol. 51(11), s. 1428–1433, https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2018.08.314
 • Kostrzewski M., 2017, Implementation of distribution model of an international company with use of simulation method, Procedia Engineering, no. 192, s. 445–450, https://doi.org/10.1016/j.proeng. 2017.06.077
 • Kunze W., 1999, Technologia piwa i słodu, Wydawnictwo Piwochmiel, Warszawa.
 • Murray D.W., O’Neill M.A., 2012, Craft beer: Penetrating a niche market, British Food Journal, vol. 114(7), s. 899–909, https://doi.org/10.1108/00070701211241518
 • Nurek T., Gendek A., 2012 Wykorzystanie pakietu Witness do modelowania przebiegu procesów produkcyjnych w leśnictwie, Technika Rolnicza, Ogrodnicza, Leśna, nr 2, s. 1–4, Pazera T., Rzemieniuk T., 1998, Browarnictwo, WSiP, Warszawa.
 • Peters T.J., Watermann R.H., 2011, W poszukiwaniu doskonałości w biznesie: doświadczenia najlepiej zarządzanych firm Ameryki, MT Biznes, Warszawa.
 • Podeszwa T., 2015, Browarnictwo rzemieślnicze (craft-brewing) – oddolna aktywność mikrowytwórców stymulantem rozwoju rynku i samokształcenia w zakresie browarnictwa, Acta Innovations, nr 15, s. 51–56.
 • Pongjetanapong K., O’Sullivan M., Walker C., Furian N., 2018, Implementing complex task allocation in a cytology lab via HCCM using Flexsim HC, Simulation Modelling Practice and Theory, no. 86, s. 139–154, https://doi.org/10.1016/J.SIMPAT.2018.05.007
 • Szczepański E., Żak J., Jacyna-Gołda I., Murawski J., 2017, Simulation support of freight delivery schedule in urban areas, Procedia Engineering, no. 187, s. 520–525, https://doi.org/10.1016/J. PROENG.2017.04.409
 • Vaidya S., Ambad P., Bhosle S., 2018, Industry 4.0 – A Glimpse, Procedia Manufacturing, no. 20, s. 233–238, https://doi.org/10.1016/J.PROMFG.2018.02.034
 • Wojtyra B., Grudzień Ł., 2017, Rozwój przemysłu piwowarskiego w Polsce w okresie tzw. piwnej rewolucji w latach 2011–2016, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 31(1), s. 52–67, https://doi.org/10.24917/20801653.311.4
 • Yin R.K., 1984, Case study research: design and methods, [w:] Applied Social Research Methods Series, vol. 5, Sage Publications.
 • Zomparelli F., Petrillo L., Salvo B. Di, Petrillo A., 2018, Re-engineering and relocation of manufacturing process through a simulative and multicriteria decision model, IFAC-PapersOnLine, vol. 51(11), s. 1649–1654. https://doi.org/10.1016/J.IFACOL.2018.08.220
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2091cac0-b1c2-4cbe-8ab9-f39f2edde562
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.