PL EN


2016 | VIII | 403-416
Article title

FEMINIZM SZUKA KORZENI – PRZYCZYNEK DO POSZUKIWAŃ I PRZEMIAN W HISTORYCZNEJ NARRACJI POLSKIEGO RUCHU FEMINISTYCZNEGO

Authors
Content
Title variants
EN
FEMINISM IS LOOKING FOR ROOTS - A REASON FOR SEARCHING AND FINDING CHANGES IN HISTORICAL NARRATION OF POLISH FEMINISTIC MOVEMENT
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the article is to present two elements supplementing each other: searching for its own roots by Polish feminist movement and its changes over the twentieth century. There are four phases specified: up to 1911, to 1939, to 1989, and after 1989, which to a great extent cover crucial events both for the country and the movement. Each phase exhibits characteristics unique for itself, resulting from changing sociopolitical conditions as well as from the generational exchange. It seems that each feminist generation had a bit different expectations regarding characters in their pantheon, and their choice was usually dictated by the current efforts of the movement. The article also concerns remarkably interesting issue which is the Americanisation of the main present Polish feminist movement, projecting also into its historical awareness.
Contributors
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
References
 • Biblioteka Narodowa, Zakład Rękopisów, sygn. III 10968.
 • „Czystość”, 1905.
 • „Dobra Gospodyni”, 1905.
 • Graff A., Magma i inne próby zrozumienia, o co tu chodzi, Warszawa 2010.
 • Klemensiewiczowa z Sikorskich J., Przebojem ku wiedzy. Wspomnienia jednej z pierwszych studentek krakowskich z XIX wieku, Wrocław–Warszawa–Kraków 1961.
 • „Kobieta Współczesna. Ilustrowany tygodnik społeczno-literacki”, 1930.
 • Krzywicka I., Miłość… małżeństwo… dzieci…, Warszawa 1962.
 • Kuczalska-Reinschmit P., Edukacja kobiet w Polsce, [w:] Nasze drogi i cele. Prace o działalności kobiecej, t. 2, red. P. Kuczalska-Reinschmit, Warszawa 2012.
 • Kuczalska-Reinschmit P., Nasze drogi i cele. Szkic do programu działalności kobiecej, [w:] Nasze drogi i cele. Prace o działalności kobiecej, t. 2, red. P. Kuczalska-Reinschmit, Warszawa 2012.
 • Kuczalska-Reinschmit P., Z historii ruchu kobiecego, [w:] Głos kobiet w kwestii kobiecej, red. M. Turzyma, Kraków 1903.
 • Na straży praw kobiety. Pamiętnik klubu politycznego kobiet postępowych 1919-1930, oprac. S. Bujak-Boguska, Warszawa 1930.
 • „Nowe Słowo”, 1905.
 • Obchód jubileuszu Pauliny Kuczalskiej-Reinschmit, Warszawa 1911.
 • Oksza J. [Kisielewska J.], Kobieta w Polsce, [w:] Historia rozwoju ruchu kobiecego, red. L. Braun, Warszawa 1904.
 • Pachucka R., Pamiętniki z lat 1886-1914, oprac. J. Hulewicz, Wrocław 1958.
 • Pamiętnik Zjazdu Kobiet Polskich w Warszawie w roku 1917, red. J. Budzińska-Tylicka, Warszawa 1918.
 • Walczewska S., Damy, rycerze, feministki. Kobiecy dyskurs emancypacyjny w Polsce, wyd. 3, Kraków 2006.
 • Walewska C., Ruch kobiecy w Polsce, cz. 1–2, Warszawa 1909.
 • Walewska C., W walce o równe prawa. Nasze bojownice, Warszawa 1930.
 • Warszawa kobieca, oprac. J. Bełcikowski, Warszawa 1930.
 • Związek Równouprawnienia Kobiet we Lwowie. Przyczynek do historii równouprawnienia kobiet w Polsce, oprac. J. Petrażycka-Tomicka, Kraków 1931.
 • Górnicka-Boratyńska A., Stańmy się sobą. Cztery projekty emancypacji (1863-1939), Izabelin 2001.
 • http://www.herstorie.pl/inicjatywy-mapa/
 • http://www.museo.pl/content/view/1360/476/
 • https://www.kongreskobiet.pl/pl-PL/text/inicjatywy/biblioteka_kongresu_kobiet
 • Kmiecik Z., Prasa warszawska w latach 1908-1918, Warszawa 1981.
 • Sikorska-Kulesza J., Trójzaborowe zjazdy kobiet na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku [w:] Działaczki społeczne, feministki, obywatelki… Samoorganizowanie się kobiet na ziemiach polskich do 1918 roku (na tle porównawczym), red. A. Janiak-Jasińska, K. Sierakowska, A. Szwarc, Warszawa 2008.
 • Stegner T., Środowiska liberalne w Królestwie Polskim wobec kwestii kobiecej w dobie rewolucji lat 1905-1907, [w:] O kobietach. Studia i szkice. Wiek XIX i XX, red. J. Hoff, Rzeszów 2011.
 • Szypowska M., Konopnicka jakiej nie znamy, wyd. 6, Szczecin 1985.
 • Wawrzykowska-Wierciochowa D., Nieznana karta działalności Marii Konopnickiej, Warszawa 1967.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-20942b35-7c4d-4be3-904c-329f15e83562
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.