PL EN


2018 | 28/29 | 38-40
Article title

Interpretacja tekstu literackiego na zajęciach z cudzoziemcami – wstępne rozpoznanie

Authors
Title variants
EN
Interpreting literary texts in class with foreigners – initial overview
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article underscores the significance of the value of a literary text, understood in its cultural and philosophical instantiations. Throughout, a review of the presence of classic literature in textbooks and materials used to teach Polish as a foreign language shows the selective and frequent over reliance on such texts in language teaching. The author of the article suggests that such texts should play a role of serving as examples, while being useful outlets for possible multifaceted interpretations during foreign language classes.
Contributors
  • Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego
References
  • Burzyńska A., Markowski M.P. 2009, Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, Kraków.
  • Cudak R., 2010, Edukacja literacka na kursach języka polskiego jako obcego, w: Sztuka czy rzemiosło. Nauczyć Polski i polskiego, T. 2. red. A. Achtelik, M. Kita, J. Tambor, Katowice.
  • Cudak R., 2000, Interpretacja tekstu literackiego w edukacji studentów zaawansowanych, w: Polonistyka w świecie. Nauczanie języka i kultury polskiej studentów zaawansowanych, red. J. Mazur., Lublin.
  • Gadamer H.-G., 1993, Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, tłum. Baran B., Kraków.
  • Janion M., 1974, Humanistyka. Poznanie i terapia, Warszawa.
  • Pilch A., 2003, Kierunki interpretacji tekstu poetyckiego. Literaturoznawstwo i dydaktyka, Kraków.
  • Próchniak W., 2001, „Przeprowadzka” do nowego języka, czyli literatura jako wtajemniczenie, w: Inne optyki. Nowe programy, nowe metody, nowe technologie w nauczaniu kultury polskiej i języka polskiego jako obcego, red. R. Cudak., J. Tambor , Katowice.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2099854f-6eb8-48be-8804-3c63b2385d84
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.