Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 14 | 2 | 61-72

Article title

Marsz Szlakiem Mierosławskiego jako największe zawody sportu marszowego w Wielkopolsce w II RP

Authors

Content

Title variants

EN
The March on the trail of Mieroslawski as the biggest marching sport competition in Greater Poland in the Second Polish Republic

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Marsz Szlakiem Mierosławskiego, będący jednym z dziesiątków organizowanych na terenie całego kraju zawodów okręgowych, stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych w Polsce, na co wpływ miała nie tylko historyczna nazwa, ale i wzorowa organizacja. To sprawiło, że w każdym roku dziesiątki drużyn walczyło o pierwszeństwo w Wielkopolsce i o szansę zakwalifikowania się do ogólnokrajowego Marszu Szlakiem Kadrówki, co postrzegano jako rodzaj nobilitacji w sporcie marszowym Drugiej Rzeczypospolitej. Ważne było również i to, że dzięki marszom oddziałowym, powiatowym i okręgowym tysiące młodych ludzi corocznie zdobywało umiejętności służące obronie kraju – umiejętność maszerowania i strzelania.
EN
The March on the trail of Mieroslawski being one of dozens of organized territorial competitions all over the country, became one of the most recognizable in Poland which was influenced by not only its historic name but also perfect organization. It caused that each year dozens of teams fought for the palm in Greater Poland and the chance to qualify for national March on the trail of Kadrowka that was perceived as a kind of elevation in marching sport in the Second Polish Republic. It was also important that thanks to unit, provincial and district marches, thousands of young people gained annually skills essential in the protection of the country – marching and shootingabilities.

Contributors

author
  • Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie

References

  • Dudek D., Józef Piłsudski wobec problemów kultury fizycznej (1910–1935), AWF Kraków, „Studia i Monografie” nr 26, Kraków 2004
  • Dyląg D., Marsz zimowy „Huculskim Szlakiem II Brygady Legionów Polskich” 1934–1939, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.Kultura Fizyczna” 2013, t. 12, nr 2.
  • Mazurek J., Zaprawa marszowa, KG Związku Strzeleckiego, Warszawa 1930.
  • Szyszko-Bohusz J., Dziesięć lat na szlaku Kadrówki, Wydawnictwo Centralnego Instytutu Wydawniczego Związku Strzeleckiego, Warszawa 1934.
  • Wiśniewska M., Związek Strzelecki (1910–1939), Wyd. Neriton, Warszawa 2010.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-20a0dd7b-32ca-4367-94a0-a8f112f3601e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.