PL EN


2006 | 4 | 62-67
Article title

Krajobraz – Piękno – Ekonomika

Authors
Content
Title variants
EN
Landscape – Beauty – Economy
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Projektowanie jednorodzinnego domu wolnostojącego jest bardzo ważnym tematem i kluczowym problemem w kształtowaniu zrównoważonego środowiska mieszkaniowego z uwagi na powszechność występowania i realizowania tej formy osiedleńczej w Polsce, Europie i na świecie. Ta forma zabudowy dominuje w krajobrazie, w środowisku ukształtowanym przez człowieka. Dla architekta jest bardzo atrakcyjna, stwarza duże możliwości kształtowania formy, jej indywidualizacji w bezpośrednim kontakcie z ogrodem, terenem, ziemią. Dla studentów jest bardzo interesującym tematem, a zarazem trudnym ze względu na nieograniczone możliwości kreacji programowej, funkcjonalnej i przestrzennej. Jest to temat, z którym każdy architekt w swojej praktyce zawodowo – realizacyjnej kiedyś się spotka.
EN
Designing a detached house is a very important topic and a key problem in the shaping of a sustainable housing environment owing to the commonness of occurrence and realization of this form of settlement in Poland, Europe and all over the world. This form of development dominates in the landscape, in the environment shaped by man. For an architect, it is very attractive, it creates great opportunities of shaping a form, individualizing it in a direct contact with a garden, an area, the earth. For students, it is a very interesting but still difficult theme on account of the unlimited possibilities of the programmatic, functional and spatial creation. It is a topic every architect will encounter in the course of his professional practice.
Year
Issue
4
Pages
62-67
Physical description
Dates
published
2006
Contributors
  • Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego, Instytut Projektowania Urbanistycznego WA PK
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-20af0a80-554d-495a-a8db-3607627091b3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.