PL EN


2014 | Performatywność 1(11)/2014 | 69-82
Article title

Praktyki fanowskie jako performatywny wymiar postmedialnej telewizji

Content
Title variants
EN
Fan Practices as a Performative Dimension of Post-Media Television
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie praktyk fanowskich związanych z telewizją w kontekście tez pochodzących z projektu „mediów kreatywnych” Joanny Zylinskiej i Sarah Kember, odnoszącego się do teorii performatywności. Performatywność w ujęciu Zylinskiej i Kamber realizuje się w medialnych relacjach, stanowiących ich zdaniem faktyczną współczesną postać mediów. Autorka artykułu odwołuje się również do spostrzeżeń Piotra Celińskiego dotyczących postmedialności, uznając praktyki fanowskie za jej performatywny przejaw. W przedstawionym kontekście teoretycznym autorka dokonuje w artykule analizy wybranych przykładów praktyk fanowskich, które pozostają w interesującej i wieloznacznej relacji z pierwotnymi produkcjami telewizyjnymi.
EN
The main aim of this article is to present the fan’s practices associated with television in the context of the thesis coming from the “creative media” project of Joanna Zylinska and Sarah Kember, which referring to the theory of performativity. Performativity in terms of Zylinska and Kamber is realized in relations between media, which according to them create the actual figure of contemporary media. The author of the article refers also to the assumptions of Piotr Celiński about postmediality, recognizing the fan’s practices for its performative manifestation. In the present theoretical context the author makes in the article analysis of selected examples of fan’s practices that stay in an interesting and ambiguous relationship with the original television productions.
Contributors
  • Instytut Sztuk Audiowizualnych, Uniwersytet Jagielloński (doktorantka)
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-20af20f6-b7dd-47b3-a4b3-924811516c8c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.