PL EN


2018 | 538 | 292-303
Article title

Problemy podczas wdrażania Systemu Ekozarządzania i Audytu (EMAS) w przedsiębiorstwie

Content
Title variants
EN
Problems during the implementation of the Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) system in the enterprise
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu była próba odpowiedzi na pytanie, jakie problemy mogą pojawiać się podczas wdrażania systemu EMAS w przedsiębiorstwach implementujących system z uwzględnieniem najnowszych jego wymagań, wprowadzonych Rozporządzeniem Komisji (UE) 2017/1505 z 28 sierpnia 2017. W pierwszej części przedstawiono procedurę wdrażania systemu EMAS, co stanowi punkt wyjścia do zrozumienia problemów związanych z implementacją systemu. Następnie przedstawiono bariery związane z wdrażaniem systemu EMAS, najczęściej wskazywane przez organizacje z różnych krajów europejskich, wyłonione przez autorkę na podstawie analizy badań literaturowych. W dalszej części przedstawiono wyniki badań empirycznych przeprowadzonych w 2015 r. wśród polskich przedsiębiorstw zarejestrowanych w systemie EMAS. Stwierdzono, że podczas implementacji systemu EMAS mogą pojawiać się problemy związane z przeprowadzeniem wstępnego przeglądu środowiskowego oraz identyfikacji przepisów prawnych i aspektów środowiskowych.
EN
The aim of the article is to try to answer the question what problems may arise during the implementation of the EMAS system in enterprises implementing the system, including the latest requirements, introduced by the Commission Regulation (EU) 2017/1505 of 28 August 2017. The first part of the article presents the procedure of implementing the EMAS system, including the changes introduced by the Commission Regulation (EU) 2017/1505, which in the author’s opinion is the starting point necessary to understand and discuss problems related to the implementation of the system. Then, the barriers related to the implementation of the EMAS system and indicated by organizations from different European countries that were selected by the author basing on the analysis of available literature research, are presented. Furthermore, the results of empirical research conducted by the author in 2015 among Polish enterprises registered under EMAS are shown.
References
 • Abeliotis K., 2006, A review of EMAS in Greece: Is it effective?, Journal of Cleaner Production, no 14 (18), s. 1644-1647.
 • Biondi V., Frey M., 1995, Participation in the EU Eco-Management and Audit Scheme: an analysis of small- and medium- sized enterprises in Italy, European Environment, vol. 5, s. 128-133.
 • Clausen J., 2002, Literature Study: The State of EMAS in the EU, Brussels, s. 12.
 • Freimann J., Schwaderlapp R., 1996, Implementation of the EU’s EMAS Regulation in german companies, Eco-Management and Auditing, vol. 3, s. 109-112.
 • Hillary R., 1998, An Assessment of the Implementation Status of Council Regulation (No 1836/93) Eco-management and Audit Scheme in the Member States (AIMS-EMAS), Final Report, IEFE Universita Bocconi, Italy, June.
 • Hillary R., 2004, Environmental management systems and the smaller enterprise, Journal of Cleaner Production, no 12, s. 561-569.
 • http://www.gdos.gov.pl/zmiany-w-rozporzadzeniu-emas-przyjete (11.09.2018).
 • Hyršlová J., Hájek M., 2006, Environmental Management Accounting in Czech companies that have implemented environmental management systems, [w:] Schaltegger S., Bennett M., Burritin R. (red.), Sustainability Accounting and Reporting, Springer, s. 433-456.
 • IEFE Università Bocconi, 2005, EVER: Evaluation of EMAS and Ecolabel for their Revision. Report 1:OPTIONS and RECOMMENDATIONS for the REVISION PROCESS, Università Bocconi, Italy, s. 47-58.
 • ISO, 2005, ISO/TC207/SC1/ Strategic SME Group, The Global Use of Environmental Management System by Small and Medium Enterprises, ISO/TC207/SC1/SME Task Group.
 • Milieu Ltd and RPA Ltd, 2009, Final Report. Study on the Costs and Benefits of EMAS to Registered Organisations, s. 36.
 • Nycz-Wróbel J., 2015, „Strategiczny wymiar Systemu Ekozarządzania i Audytu (EMAS) w przedsiębiorstwie”, niepublikowana praca doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław, s. 218.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, 2009, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylające rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE.
 • Rozporządzenie Komisji 2018, Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2017/1505 z 28 sierpnia 2018 r. zmieniające załączniki I, II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS).
 • Strachan P.A., 1999, Is the Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) Regulation an effective strategic marketing tool for implementing industrial organizations?, Eco-Management and Auditing, no 6, s. 49.
 • Strachan P., Haque M., McCulloch A., Moxen J., 1997, The Eco-Management and Audit Scheme: recent experiences of UK participating organizations, European Environment, vol. 7, s. 35-33.
 • The Spanish Ministry of the Environment, 2006, Opinion study on the revision of regulation (EC) # 761/2001 (EMAS), Spain, s. 17-18.
 • Wenk M.S., 2005, The European Union’s Eco-Management and Audit Scheme (EMAS), Chapter 5: Discussion and evaluation of EMAS implementation in each of the EU-25 countries, Springer Verlag, New York Inc.
 • Zobel T., Burman J.-O., 2004, Factors of importance in identification and assessment of environmental aspects in an EMS context: experiences in Swedish organizations, Journal of Cleaner Production, no 12, s. 13-27.
 • Zorpas A., 2010, Environmental management systems as sustainable tools in the way of life for the SMEs and VSMEs, Bioresource Technology, no 101, s. 1544–1557.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-20b14203-44ca-4035-ba1a-30d102186292
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.