PL EN


2016 | 1 | 165-178
Article title

Nowicjusz w świecie klubu fitness

Authors
Content
Title variants
EN
A Beginner in A Fitness Club Centre
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy wkraczania w nowy świat usług fitness. Rozpoczynający ćwiczenia mają różnorodne motywacje, jednak ich wspólną cechą jest to, że chcą „zrobić coś” ze swoim ciałem. Stawiają przed sobą cele, którymi mogą być: poprawa kondycji, odchudzenie się, ciekawe spędzenie czasu i poruszanie się z innymi. Osoby te muszą pokonać swoją nieśmiałość i zmierzyć się z nieznanym wcześniej, w pewnym stopniu egzotycznym, światem klubów fitness. Na świat ten składają się nowe miejsca, nowi ludzie, nieznane im nazwy określające poszczególne techniki i ćwiczenia, nowe rytuały i zwyczaje. Nowicjusze często muszą włączyć się w ćwiczenia grupy funkcjonującej od jakiegoś czasu i poznać sposoby pracy różnych instruktorów. Coś, co jest „samo przez się zrozumiałe” dla innych uczestników, jest nowością i potencjalną trudnością początkujących. Ważne jest więc, jak kluby prezentują informacje na temat zajęć na swoich stronach internetowych, w jaki sposób recepcjoniści udzielają informacji nowym adeptom, jak ich przybycie traktują instruktorzy i inni członkowie grup. Artykuł powstał jako rezultat analizy zawartości stron internetowych, a także obserwacji uczestniczącej i wywiadów z osobami rozpoczynającymi ćwiczenia w klubach fitness. Informacje pozyskano także poprzez wywiady telefoniczne za pomocą techniki ukrytego klienta z recepcjonistami klubów. Podstawowym celem jest zwrócenie uwagi na bariery występujące w przypadku rozpoczynania nowych zajęć.
EN
The article concerns on the situation of beginners in a fitness club. Their motivations can be different but their common aim is doing something with their bodies. They want to get fit and be in a good shape or just to spend time nicely training with the others.These people must overcome their shyness and they need to make themselves acquainted with a new situation. The world of fitness contains new places and new people, unknown names of physical exercises, new customs and rituals as well. Beginners quite often must join unknown groups and meet new instructors. What goes tacitly for persons who practice gym longer is not so simple for the beginners. That is why it is very important the way fitness clubs present information about exercises on their websites. It is also to provide customers with information by fitness clubs’ receptionists. The role of the instructors and other participants of training groups is very important too. The article is a case study of beginners’ situation in a gym. The data was gathered by using a few tools: a) websites of fitness clubs analysis, b) participant observation, c) in-depth interviews with beginners and d) phone interviews with receptionists. The aim of the article was pointing out main barriers and difficulties in situation of newcomers.
Year
Issue
1
Pages
165-178
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Zielonogórski
References
 • Bauman Z. (2007), Konsumenci w społeczeństwie konsumentów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Biały K. (oprac. raportu) (2003), Stosunek do własnego ciała – ideał pięknej kobiety i przystojnego mężczyzny, komunikat CBOS 2998, Warszawa.
 • Biały K. (2006), Kształtowanie ciała jako wartość we współczesnej polskiej kulturze popularnej: Porównanie osiedlowej siłowni i komercyjnego klubu fitness, „Kultura i Społeczeństwo” 4.
 • Bogunia-Borowska M. (2006), Ekstremalne metamorfozy. Projekt idealnego człowieka i perfekcyjnego życia w ponowoczesnym świecie, „Kultura i Społeczeństwo” 4.
 • Bykowska B. (2008), Odchudzanie jako styl życia współczesnych kobiet, [w:] M.S. Szczepański i inni (red.), Ciało spieniężone? Szkice antropologiczne i socjologiczne, Śląskie Wydawnictwo Naukowe, Tychy-Opole.
 • Głębocka A. (2009), Niezadowolenie z wyglądu a rozpaczliwa kontrola wagi, Impuls, Kraków.
 • Jakubowska H. (2009), Socjologia ciała, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Konecki K. (2000), Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, PWN, Warszawa.
 • Łaciak B. (2006), Obyczaje dotyczące ciała w Polsce okresu transformacji, [w:] J.M. Kurczewski i inni (red.), Praktyki cielesne, Wydawnictwo Trio, Warszawa.
 • Mroczkowska D. (2009), Ciało w centrum, [w:] B. Ziółkowska (red.), Ciało w kulturze i nauce, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Pankowski K. (oprac. raportu) (2009a), Jak cię widzą tak cię piszą. Polacy o znaczeniu wyglądu w życiu, komunikat CBOS 4177, Warszawa.
 • Pankowski K. (oprac. raportu) (2009b), Polak zadbany – troska o sylwetkę i własne ciało, komunikat CBOS 4195, Warszawa.
 • Szczepański M.S. i inni (2008), Renta urody i tunika Nessona. Ciało w społecznej percepcji, [w:] M.S. Szczepański (red.), Ciało spieniężone? Szkice antropologiczne i socjologiczne, Śląskie Wydawnictwo Naukowe, Tychy-Opole.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-20b6c240-5397-4d5f-8a87-ad317689720b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.