PL EN


2015 | 5(1)/2015 | 133-145
Article title

ODNOWIENIE SYSTEMU NOMENKLATURNEGO KSZTAŁTOWANIA ORGANÓW WŁADZY W OBWODACH ZACHODNICH USRR POD KONIEC II WOJNY ŚWIATOWEJ

Authors
Content
Title variants
EN
RESTORING THE SOVIET NOMENCLATURE SYSTEM OF GOVERNMENT FORMATION IN THE WESTERN REGIONS OF THE USSR IN THE FINAL STAGES OF WORLD WAR II
Languages of publication
Abstracts
PL
Autorka zbadała polityczne-prawne oraz instytucjalno-proceduralne mechanizmy sowieckiej praktyki nomenklaturowej nominowania na kierownicze stanowiska w odnowionych strukturach władzy i zarządzania zachodnich obwodów USRR podczas ich wyzwolenia spod okupacji hitlerowskiej w styczniu-październiku 1944 r. Wyjaśniła sens polityki kształtowania kadry lokalnych organów władzy oraz zarządzania, przeważnie drogą wyznacza-nia na kierownicze stanowiska przysłanych ze wschodnich obwodów USRR, a nawet ZSRR pracowników – partyjnych, rządowych, spraw wewnętrznych, bezpieczeństwa, prokuratury, sądownictwa. Podkreśliła, iż taka polityka miała na celu ponowienie w najkrótszym terminie totalnej kontroli reżimu stalinowskiego w każdej sferze życia społecznego kraju, systemu finansów publicznych, w tym systemu fiskalnego
EN
This article analyzes the political, legal, institutional and procedural mechanisms for the Soviet nomenclature practice of appointments to executive positions in the renewed party, Soviet, economic and other government bodies of the Western regions of the USSR during their liberation from Nazi occupation in January-October 1944. The priorities of making policy for a casting of local authorities mainly through the involvement of the leadership positions who arrived from the Eastern regions of the Soviet Union of the party, Soviet, eco-nomic officials, employees of internal affairs bodies, state security, attorney office and courts. It is indicated that this political strategy and practice had the purpose of the recovery of a total political and ideological control over all spheres of life of inhabitants of the region in the shortest possible time.
Contributors
author
  • Czernichowski Państwowy Uniwersytet im. Jurija Fedkowicza
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-20b9b318-96d8-4a9f-8977-ca84a989a57e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.