PL EN


2013 | 1(4) | 72-88
Article title

Ostatnie centralne urzędy monarchii habsburskiej

Authors
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Issue
Pages
72-88
Physical description
Contributors
 • Zakład Badań i Analiz Wschodnich, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Szczeciński
References
 • Dziennik Ustaw Państwa dla Królestw i Krajów reprezentowanych w Radzie Państwa, 1870, nr 68.
 • Dziennik Ustaw Państwa dla Królestw i Krajów reprezentowanych w Radzie Państwa, 1914, nr 274, 275.
 • Dziennik Ustaw Państwa dla Królestw i Krajów reprezentowanych w Radzie Państwa, 1915, nr 19, nr 228 , nr 261.
 • Dziennik Ustaw Państwa dla Królestw i Krajów reprezentowanych w Radzie Państwa, 1917, nr 504. Załącznik, nr 505, nr 525.
 • Dziennik Ustaw Państwa dla Królestw i Krajów reprezentowanych w Radzie Państwa, 1918, nr 8, nr 13, nr 21, nr 79, nr 91, nr 92, nr 93, nr 114, nr 234, nr 262, nr 297. Załącznik, nr 298, nr 359, nr 363, nr 376, nr 377.
 • Gazeta Lwowska 1 IX 1917, nr 199.
 • Gazeta Lwowska 29 XI 1917, nr 272.
 • Gazeta Lwowska 30 XII 1917, nr 296.
 • Gazeta Lwowska, 5 VI 1917, nr 126.
 • Reichs-Gesetz- und Regierungsblatt für das Kaiserthum Österreich, 1858, nr 205.
 • Reichs-Gesetz- und Regierungsblatt für das Kaiserthum Österreich,1867, nr 49.
 • Wiener Zeitung 1 VIII 1918, nr 174; 10 VIII 1918, nr 182.
 • Wiener Zeitung 29 XI 1918, nr 272.
 • Gutheil-Knopp-Kirchwald C., Vom K.K. Ministerium für Soziale Fürsorge zum Bundesmi-nisterium für Soziale Verwaltung. Die Errichtung des Österreichischen Sozialministeriums, Wien 1998.
 • Melinz G., Armutspolitik und Sozialversicherungsstaat. Entwicklungsmuster in Öster¬reich (1860 bis zur Gegenwart), Österreich in Geschichte und Literatur, Wien 2003.
 • P. Franaszek, Zdrowie publiczne w Galicji w dobie autonomii. Wybra¬ne problemy, Kraków 2003.
 • Rejman S., Organizacja państwowej i gminnej służby zdrowia w Galicji w okresie autonomicznym w świetle przepisów prawnych, [w:] Urzędy państwowe, organy samorządowe i kościelne oraz ich kancelarie na polsko-ruskim pograniczu kulturowym i etnicznym w okresie od XV do XIX wieku. Materiały polsko-ukraińskiej konferencji nauko¬wej w Okunince koło Włodawy 10–12 września 2007 roku, red. H. Gmiterek, J. Łosowski, Kraków 2010, s. 405-435.
 • Tomczyk R., Modernizacja monarchii habsburskiej w XIX i XX wie¬ku. Wybrane zagadnienia ustrojowo-prawne (w druku).
 • Tomczyk R., Urzędy i instytucje gospodarcze w monarchii habsburskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Ga¬licji. System prawno-instytucjonalny, „Limes”. Studia i materiały z dziejów Europy Środko¬wo-Wschodniej, 12(2012), s. 91-112.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-20bb1b5b-ab53-4456-b207-8834d456de27
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.