PL EN


Journal
2018 | 7 | 101-116
Article title

Przymus państwowy kontra konstytucyjna wolność pokojowych zgromadzeń. Czy bierny opór jest formą przemocy? Studium przypadku w tle z niemieckim procesem o zgromadzeniach

Authors
Content
Title variants
EN
An Order Of State Against The Constitutional Freedom Of Peaceful Assemblies. Is The Passive Resistance A Form Of Violence? A Case Study With German Assemblies Law In The Background
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie idei biernego oporu i odpowiedzenie na pytanie, czy stosowanie biernego oporu jako formy prowadzenia protestu przez demonstrantów jest prawnie dopuszczalne. W tym celu w pracy zostały przedstawione wybrane tezy z orzecznictwa sądów polskich, niemieckich i austriackich. Odwołano się także do głośnego w RFN kazusu Wolfganga Thiersego, wiceprzewodniczącego Bundestagu, który jako parlamentarzysta wziął udział w nielegalnej blokadzie marszu neonazistów. Autor podejmuje się także oceny tego, czy uczestnicy protestu przed gmachem Sejmu w grudniu 2016 r. popełnili przestępstwo stosując bierny opór.
EN
This paper’s aim is to show the idea of passive resistance and to answer the question, whether the practicing of passive resistance is a legal form of protest. In order to that chosen thesis from Polish, German and Austrian judicature were presented. The author refers also to the notorious Wolfgang Thierse’s case. Finally author attempts to evaluate, whether participants of the manifestation in front of the Sejm’s sit in December 2016 committed a crime practicing passive resistance.
Journal
Year
Issue
7
Pages
101-116
Physical description
Contributors
author
  • Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
References
  • Iluk, Ł., Wolność zgromadzeń a skrajnie prawicowe manifestacje w Dreźnie, [w:] Studia Niemcoznawcze, Tom 45, Warszawa 2010.
  • Iluk, Ł., Regulacje prawne wolności zgromadzeń w Republice Austrii, [w:] Ius et Administratio, Zeszyt 4 (12), Rzeszów 2006.
  • Kulesza, W.: Blokada, demonstracja, strajk. Łódź 1991.
  • Merriam-Webster Online: www.merriam-webster.com/dictionary/sit%E2%80%93in.
  • Schneider, D.; Pawlak, Andrzej, Niemiecka szkoła dla demonstrantów, uczą jak stawiać opór policji, http://www.dw.com/pl/niemiecka-szko%C5%82a-dla-demonstrant%C3%B3w-ucz%C4%85-jak-stawia%C4%87-op%C3%B3r-policji/a-6278663 (dostęp 6 czerwca 2016 r.).
  • Thoreau, H. D., Obywatelskie nieposłuszeństwo, [w:] Twórczość 1981, Nr 4, tłum. H. Cieplińska.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-20bf9d1e-49ae-4d48-a654-b91efdbed2ac
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.