PL EN


2018 | 9 | 4 | 246-251
Article title

Odbornosť vyučovania techniky v základných školách na Slovensku

Authors
Content
Title variants
EN
Professional Eligibility of Teaching Technology at Basic Schools in Slovakia
Languages of publication
EN SK
Abstracts
EN
This study analyzes the results of a research on current state of professional expertise in technical education at elementary schools in Slovakia. This article points out possible reasons of current condition and suggests solutions for the future.
SK
Štúdia sumarizuje výsledky vybraných prieskumov, ktorých cieľom bolo analyzovať súčasný stav zabezpečenia odbornosti technického vzdelávania v základných školách na Slovensku. Poukazuje na možné príčiny tohto stavu a naznačuje riešenia pre budúce obdobie.
Year
Volume
9
Issue
4
Pages
246-251
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
author
  • University of Prešov in Prešov, Faculty of Humanities and Natural Sciences, Department of physics, mathematics and techniques, Slovak republic
References
  • Hašková, A., Bábesz, G. (2015). Technika na základných školách – áno alebo nie. Praha: Verbum.
  • Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov (2014). MŠ VV a Š SR. Dostupné na internete: https://www.minedu.sk/data/files/4172.pdf (10.05.2018).
  • Správa o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach v školskom roku 2016/2017 (2017). ŠŠI Bratislava. Dostupné na internete: https://www.ssiba.sk/admin/ fckeditor/editor/userfiles/file/Dokumenty/velka_sprava/sprava_16_17_2.pdf (2.05.2018).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-20c01ebe-47ab-42db-b9d5-d91d0fd8f590
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.