Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 4 | 17-22

Article title

Biologia syntetyczna – nowa gałąź biologii

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Synthetic biology – new branch of biology

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Biologia syntetyczna to dziedzina nauki, zajmująca się projektowaniem i tworzeniem sztucznych układów biologicznych na podstawie już istniejących elementów w naturze. Jest to interdyscyplinarna nauka, będąca połączeniem biologii molekularnej, inżynierii genetycznej, chemii organicznej i bioinformatyki. Cechą szczególną biologii syntetycznej, wyróżniającą ją na tle dobrze znanych metod inżynierii genetycznej, jest standaryzacja elementów genetycznych, co umożliwia ich bardzo łatwe łączenie i tworzenie nowych układów biologicznych. Ze względu na to, że biologia syntetyczna jest wciąż stosunkowo młodą dziedziną nauki, co roku organizowany jest konkurs biologii syntetycznej iGEM skierowany do studentów uczelni wyższych, który ma popularyzować biologię syntetyczną wśród młodych naukowców, promować aktywność studencką i wzbogacać rejestr standardowych części biologicznych.
EN
Synthetic biology is realm of science that design and construct new biological systems from different perspectives, focusing on finding how life works. It is an emerging interdisciplinary field that combines molecular biology, genetic engineering, organic chemistry, and bioinfor-matics. Differently from well-known genetic engineering approaches, synthetic biology uti-lizes standard genetic elements which may be combined easily to develop new biological sys-tems. Because synthetic biology is still young discipline, the International Genetically Engineered Machine (iGEM) competition, initially aimed at undergraduate university students, is orga-nized once a year in order to promote the synthetic biology among young scientists, and to help a scientific society that can further develop new genetic elements stored in genetic parts registry.

Year

Issue

4

Pages

17-22

Physical description

Dates

published
2013-12-23

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-20c07191-f721-4a45-8725-e82483266c12
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.