PL EN


2018 | 18 | 2 | 48-53
Article title

Judo world ranking lists and performance during cadet, junior and senior World Championships

Content
Title variants
PL
Światowe listy rankingowe w judo i wyniki osiągnięte przed kadetów, juniorów i seniorów podczas mistrzostw świata
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Background. In 2009, the International Judo Federation established the Judo World Tour and the judo Ranking List (WRL), initially for senior and then for cadet and junior athletes. However, no study has investigated its predictive power for World Championships for senior, junior or cadet age groups. Problem and aim. To verify the relationship between ranking, short-term performance variables and World Championship performances. Method. Data from 230 male cadet, 198 female cadet, 339 male junior, 241 female junior, 437 male senior, and 289 female senior judo athletes were analyzed. Stepwise multiple linear regression was conducted to predict points attained in the World Championship for each sex and age group. Results. The WRL and short-term performance could predict between 5% and 27% of the result in the World Championships for these groups. For seniors, being among the top ranked athletes in the draw, but having performed a lower number of competitions, were factors associated to a better performance; for juniors, being among the top ranked athletes in the draw (for males), being the best ranked athlete and presenting a higher winning percentage in the year of the competition (for females), better predicted performance; for cadets, a higher number of wins up to the World Championship, but a lower number of total matches up to this event, were the main factors associated with performance. Conclusions. World Championship performance for cadet, junior and senior male and female judo athletes could only be partially predicted (5% to 27%) by the WRL and by the performance in competitions in the year of the event.
PL
Tło. W 2009 r. Międzynarodowa Federacja Judo utworzyła Judo World Tour i listę rankingową judo (WRL), początkowo dla seniorów, a następnie dla kadetów i juniorów. Jednak żadne badanie nie zbadało jej zdolności predykcyjnej do mistrzostw świata w grupach wiekowych: seniorów, juniorów i kadetów. Problem i cel. Celem badania była weryfikacja związku między rankingiem, krótkoterminowymi zmiennymi wyników a wynikami osiągniętymi w czasie Mistrzostw Świata. Metoda. Przeanalizowano dane uzyskane od zawodników judo: 230 kadetów, 198 kadetek, 339 juniorów, 241 juniorek, 437 seniorów i 289 seniorek. Stopniowo przeprowadzono regresję liniową, aby przewidzieć punkty zdobyte w Mistrzostwach Świata dla każdej płci i grupy wiekowej. Wyniki. Lista rankingowa judo i krótkoterminowe osiągnięcia mogą pomóc w pomiędzy 5% a 27% w przewidzeniu wyników w Mistrzostwach Świata dla badanych grup. Czynnikiem, który przyczynił się do lepszych wyników seniorów była mniejsza liczba zawodów, w których brali udział. W przypadku juniorów, którzy byli jednymi z najlepszych sportowców w rankingu i juniorek prezentujących wyższy procent wygranych w roku zawodów, przewidywalność wyników była większa. W przypadku kadetów głównymi czynnikami związanymi z wynikami była większa liczba zwycięstw prowadząca do Mistrzostw Świata, ale mniejsza liczba wszystkich meczów. Wnioski. Wyniki Mistrzostw Świata zawodników i zawodniczek judo w kategorii kadetów, juniorów i seniorów można przewidzieć tylko częściowo (5% do 27%) przy zastosowaniu listy rankingowej, a także wyników osiągniętych w zawodach w ciągu roku.
Year
Volume
18
Issue
2
Pages
48-53
Physical description
Contributors
  • University of Sao Paulo (Brazil)
  • University of Sao Paulo (Brazil)
  • University of Sao Paulo (Brazil)
  • Australian Institute of Sport (Australia)
  • University of Sao Paulo (Brazil)
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-20c6a13a-6838-4cfe-9d0d-de885fa089b5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.