PL EN


2014 | 3(20) | 55-66
Article title

Koncepcja dojrzałości procesu innowacji

Content
Title variants
EN
Concept of innovation process maturity
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The purpose of this article is to present a concept of the innovation process maturity that describes actions leading to the implementation of the business process orientation in innovation management, while taking into account efficiency improvement of innovation process. It was assumed that organization can be in different phase of implementation of business process orientation (BPO). That is why presented concept was based on the following foundations: usability, providing the possibility of widespread use in business practice and a high level of precision to clarify various determinants of the innovation process maturity. The proposed concept consists of four actions performed in continuous cycles. Those actions are a basis to distinguish the following maturity levels: lack of maturity, moderate, formed and full maturity of the innovation process. Each of the achieved levels of maturity of the innovation process is characterized by different productivity, which determines the efficiency of the innovation system of the organization.
Year
Issue
Pages
55-66
Physical description
Contributors
References
 • Baruk J., 2006, Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Berliński L., 2003, Projektowanie i ocena strategii innowacyjnych, AJG, Bydgoszcz.
 • Brilman J., 2002, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
 • Carnegie Mellon, 2002, Capability Maturity Model Integration – CMMI. Improving processes for better products, Pittsburgh.
 • Cyfert S., 2006, Strategiczne doskonalenie architektury procesów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 • Cyfert S., Krzakiewicz K., 2009, Nauka o organizacji, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Poznań.
 • Cyfert S., Mielcarek P., 2010, Proces kształtowania systemu zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie, [w:] S. Lachiewicz, A. Zakrzewska-Bielawska (red.), Zarządzanie wiedzą i innowacjami we współczesnych organizacjach, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź, s. 212-225.
 • Guinet J., 1995, National systems for financing innovation, OECD, Paris.
 • Grajewski P., 2003, Koncepcja struktury organizacji procesowej, TNOiK, Toruń.
 • Grajewski P., 2007, Organizacja procesowa, PWE, Warszawa.
 • Grajewski P., 2012, Procesowe Zarządzanie Organizacją, PWE, Warszawa.
 • Harrington H.J., 1991, Business Process Improvement. The Breakthrough Strategy for Total Quality, Productivity and Competitiveness, McGraw-Hill, New York.
 • Harrington H.J., Esseling E.K.C., Nimwegen H., 1997, Business Process Improvement Workbook. Documentation, Analysis, Design, and Management of Business Process Improvement, McGraw-Hill, New York.
 • Janasz W., Kozioł K., 2007, Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Krzyżanowski L.J., 1999, O podstawach kierowania inaczej: paradygmaty, modele, metafory, filozofia, metodologia, dylematy, trendy, PWN, Warszawa.
 • Lichtenthaler U., 2011, Open innovation: past research, current debates, and future directions, Academy of Management Perspectives, vol. 25 (1).
 • Manganelli R., Klein M.M., 1998, Reengineering, PWE, Warszawa.
 • Pomykalski A., 2001, Innowacje, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 • Porter M.E., 2006, Przewaga konkurencyjna, Helion, Gliwice.
 • Pszczołowski T., 1978, Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław − Warszawa.
 • Rummler G., Brache A., 2000, Podnoszenie efektywności organizacji, PWE, Warszawa.
 • Tidd J., Bessant J., Pavitt K., 2005, Managing Innovation. Integrating Technological, Market and Organizational Change, 3rd edition, John Wiley & Sons, Chichester.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-20c81d29-02b0-4769-8706-71570ff8a310
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.