Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 7 | 3(24) | 1237-1246

Article title

Laicyzacja w kontekście kryzysu ekologicznego

Authors

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

Artykuł dotyczy zagadnienia laicyzacji w kontekście kryzysu ekologicznego. Autor podkreśla biblijne podejście do Boga jako Stwórcy i Właściciela Ziemi i wszystkiego co się na niej znajduje. Odejście od biblijnych zasad w życiu społecznym – czym jest właśnie laicyzacja – powoduje naruszenie, a następnie zerwanie nie tylko więzi społecznych, obyczajowych, kulturowych i ideologicznych między ludźmi świeckimi i ich instytucjami a Kościołami i wspólnotami wyznaniowymi, ale poprzez desakralizację życia społecznego, ekonomicznego i gospodarczego, narusza harmonię na linii Bóg – człowiek – środowisko naturalne, przyczyniając się tym samym do zaistnienia obecnego kryzysu ekologicznego. Autor podkreśla, że jedynym skutecznym i dającym trwałe zmiany ratunkiem jest powrót do zasad zawartym w Piśmie Świętym.

Contributors

 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

References

 • Biblia – Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Warszawa 2001.
 • Fromm E., Mieć czy być? Duchowe podstawy społeczeństwa, tłum.J. Miziński, Warszawa 1989.
 • Jan Paweł II, Evangelium vitae, 1995.
 • Juszczak A., Szabat i Dzień Pański. Analiza porównawcza na podstawie myśli teologicznej Żydów mesjanistycznych oraz tradycjii teologii katolickiej, Kraków 2012.
 • Konwencja o różnorodności biologicznej, sporządzona w Rio de Janeiro dnia 5 czerwca 1992 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 184, poz. 1532).
 • Laicyzacja, hasło [w:] Religia. Encyklopedia PWN, Warszawa 2003.
 • Michalski M. A., Człowiek – przyroda, bogactwa i zasoby naturalne w myśli etycznej Witołda Rubczyńskiego, [w:] Filozofia w szkole.VI Współczesne dylematy i wyzwania etyczne. B. Burlikowski,W. Rechlewicz (red.), Kielce 2005.
 • Michalski M. A., Kryzys w etyce a etyka środowiskowa, [w:] Etyka środowiskowa teoretyczne i praktyczne implikacje, W. Tyburski (red.), Toruń 1998.
 • Michalski M. A., Hajduczenia M., Bóg – Człowiek – środowisko naturalne w Księgach Dydaktycznych Starego Testamentu [w:] Regjonalnyje problemy ekologii. Puti rieszienia., T.II, Połock (Białoruś) 2005.
 • Michalski M. A., Problem zagrożeń ekologicznych w nauce społecznej Kościoła katolickiego, [w:] Ekonomia, ekologia, etyka, W. Tyburski (red.), Toruń 1996.
 • Scott J.R.W., Chrześcijanin a problemy współczesnego świata, tłum. Justyna Grzegorczyk, Katowice 2009.
 • Seciuk R., Nasza epoka absurdu, Wrocław 1992.
 • Skolimowski H., Filozofia Żyjąca Ekofilozofia jako drzewo życia, Warszawa 1993.
 • Swienko H., Religia i religie, Warszawa 1981.
 • Zwoliński A., Etyka bogacenia, Kraków 2002.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1899-3524

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-20c8a9a0-1e48-43eb-8982-a02e3ef28715
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.