PL EN


2017 | 1 | 41-50
Article title

Zaskakujące konsekwenc je doświadczania wiadczania lęków egzy zy stenc jalnyc nych

Content
Title variants
EN
Unexpected consequences of existential anxiety
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia w syntetycznej formie najważniejsze ustalenia dotyczące sposobów radzenia sobie z lękami egzystencjalnymi, szczególnie z lękiem przed śmiercią. Przedstawiono kilka tak zwanych buforów zabezpieczających przed lękiem: kolektywny system znaczeń, samoocenę, bliskie związki z ludźmi, regulacje nastroju, sprawowanie władzy oraz koncentrację na własnym wyglądzie. W końcowej części artykułu przedstawiono uwagi na temat lęku przed utratą wolności i lęku przed samotnością.
EN
The current article systematically presents major findings on how people deal with existential anxiety, especially, how they overcome the fear of dying. We present psychological buffers that help people to conquer their existential concerns, that is the cultural worldview, self-esteem, close relationships with other people, mood regulation, use of power, and focus on body appearance. We also discuss finding on fear of freedom losing and fear of loneliness.
Year
Issue
1
Pages
41-50
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Zielonogórski
References
 • Becker, E. (1973). The denial of death, New York: Simon & Schuster.
 • Florian, V., Mikulincer, M., Hirschberger, G. (2002). The anxiety-buffering function of close relationships: Evidence that relationship commitment acts as a terror management mechanism, Journal of Personality and Social Psychology, 82(4), 527-542.
 • Frijda, N. (1989). Prawa emocji. Nowiny Psychologiczne, 2, 24, 4931-4957.
 • Frijda, N.H. (1986). The emotions. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Gąsiorowska, A. (2014). Psychologiczne znaczenie pieniędzy. Dlaczego pieniądze wywołują koncentrację na sobie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Greenberg, J., Arndt, J., Schimel, J., Pyszczynski, T., & Solomon, S. (2001). Clarifying the function of mortality salience-induced worldview defense: Renewed suppression or reduced accessibility of death-related thoughts? Journal of Experimental Social Psychology, 37(1), 70-76.
 • Greenberg, J., Martens, A., Jonas, E., Eisenstadt, D., Pyszczynski, T., & Solomon, S. (2003). Psychological Defense In Anticipation Of Anxiety: Eliminating The Potential For Anxiety Eliminates The Effect Of Mortality Salience On Worldview Defense. Psychlogical Science, 14(5), 516-521.
 • Greenberg, J., Pyszczynski, T., & Solomon, S. (1986). The causes and consequences of need od sels-esteem: A terror management theory. In R.E. Baumeister (Ed.), Public self and private self (pp. 31-57). New York: Springer-Verlag.
 • Greenberg, J., Pyszczynski, T., Solomon, S., Rosenblatt, A., Veeder, M., Kirkland, S., et al. (1990). Evidence for terror management theory II: The effects mortality saliecne on reactions to those who treaten or bolster the cultural worldview. Journal of Personality and Social Psychology, 58, 308 - 313
 • Harmon-Jones, E., Simon, L., Greenberg, J., Pyszczynski, T., Solomon, S., & McGregor, H. (1997). Terror management theory and self-esteem: Evidence that increased self-esteem reduced mortality salience effects. Journal of Personality and Social Psychology, 72(1), 24-36.
 • Hirschberger, G., Florian, V. i in. (2002). The anxiety buffering function of close relationships: mortality salience effects on the readiness to compromise mate selection standards. European Journal of Social Psychology, 32, 609-625.
 • Keltner, D., Gruenfeld, D., Galinsky, A., & Kraus, M.W. (2010). Paradoxes of power: Dynamics of the acquisition, experience, and social regulation of social power. In A. Guinote & T. K. Vescio (Eds.), The social psychology of power. (pp. 177-208). New York, NY, US: Guilford Press.
 • Łaguna, M., Lachowicz-Tabaczek, K., Dzwonkowska, I. (2007). Skala samooceny SES Morrisa Rosenberga – polska adaptacja metody. Psychologia Społeczna, 2(4), 164-176.
 • Łukaszewski, W. (2011). Udręka życia. Jak ludzie radzą sobie z lękiem przed śmiercią. Sopot: Smak Słowa.
 • Łukaszewski, W., Boguszewska, J. (2008). Strategie obrony przed lękiem egzystencjalnym. Nauka, 4, 23-34.
 • Łukaszewski, W., Boguszewska, J. (2012). Uroda przeciw śmierci: doświadczenie wyrazistości śmierci a koncentracja na własnym wyglądzie. Psychologia Społeczna, 4, 322-334.
 • Pyszczynski, T., Greenberg, J., Solomon, S., Arndt, J., & Schimel, J. (2004). Why Do People Need Self-Esteem? A Theoretical and Empirical Review. Psychological Bulletin, 130(3), 435-468.
 • Reykowski, J. (1995). Kolektywny system znaczeń. W: W. Łukaszewski (red.), W kręgu teorii czynności (53-68). Warszawa: Instytut Psychologii PAN.
 • Rosenblatt, A., Greenberg, J., Solomon, S., Pyszczynski, T., & Lyon, D. (1989). Evidence for terror management theory I: The effects of mortality salience on reaction to those who violate or uphold cultural values. Journal of Personality and Social Psychology, 57, 681 - 690.
 • Rosenbloom, T. (2003). Sensation seeking and risk taking in mortality salience. Personality and Individual Differences, 35(8), 1809-1819.
 • Schachter, S. (1959). The psychology of afiliation. Palo Alto, Stanford University Press.
 • Schimel, J., Simon, L., Greenberg, J., Pyszczynski, T., Solomon, S., Waxmonsky, J., et al. (1999). Stereotypes and Terror Management: Evidence That Mortality Salience Enhances Stereotypic Thinking and Preferences. Journal of Personality and Social Psychology, 77(5), 905-925.
 • Taubman-Ben-Ari, O. (2004). Intimacy and risk sexual behaviour: What does it have to do with death? Death Studies, 28(9), 865-887.
 • Taubman-Ben-Ari, O., Findler, L. (2003). Reckless driving and gender: An examination of a terror management theory explanation. Death Studies, 27(7), 603-618.
 • Taubman-Ben-Ari, O., Florian, V., & Mikulincer, M. (1999). The Impact of Mortality Salience on Reckless Driving: A Test of Terror Management Mechanisms. Journal of Personality and Social Psychology, 76(1), 35-4531-4557.
 • Yalom, I. (2008). Psychoterapia egzystencjalna. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia PTP.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-20c9b276-4b65-400c-90e4-a90f9e0c9ccc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.