PL EN


Journal
2018 | 8 | 53-71
Article title

Współczesne zagrożenia na arenie międzynarodowej a zarządzanie finansami resortu obrony narodowej w latach 2013–2017

Content
Title variants
Contemporary Threats On The International Arena And Financial Management Of The Ministry Of Defense In 2013–2017
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule dokonano analizy wydatków Ministerstwa Obrony Narodowej, w latach 2013–2017 przez pryzmat potrzeb sił zbrojnych RP na tle zagrożeń na arenie międzynarodowej. W opracowaniu porównano wydatki na polską obronność względem NATO i innych krajów. Przeanalizowano wydatki MON w stosunku do wydatków na siły zbrojne potencjalnego agresora jakim mogłoby być państwo rosyjskie. Taka analiza jest istotną kwestią biorąc pod uwagę jak dynamicznie zmienia się sytuacja zagrożenia konfliktem międzynarodowym w skali światowej. Przedstawione porównania pokazały jak na tle innych krajów państwo polskie inwestuje w rozwój swojej obronności. Dodatkowo ukaże nam czy różnice z roku na rok wpływają pozytywnie na nasze zdolności obronne. Dzięki temu będzie można ocenić, czy przyjęta polityka obronna RP bierze pod uwagę wszystkie zagrożenia.
EN
The article analyzes the expenses of the Ministry of Defense in 2013–2017 against the needs of the armed forces of the Republic of Poland facing the threats on the international arena. The elaboration compares spending on Polish defense in comparison with NATO countries and others. The expenditures of MON was analyzed in relations to the expenditures of the armed forces of a potential aggressor, potentially the Russian state. This analysis is an important issue considering the rapidly changing situation of international conflict threats on a global scale. The presented comparisons show us how the Polish state invests in the development of its defense against other countries.
Journal
Year
Issue
8
Pages
53-71
Physical description
Contributors
  • Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu
author
References
  • Baszczyński T., Borsuk T., Stańczyk K., Wybrane problemy finansów publicznych, 2009, Finanse Wojska, AON, Warszawa.
  • Borodo A., Finanse publiczne RP. Zagadnienia prawne, 2001, Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Branta.
  • Decyzja MON Nr 63 z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej.
  • http://dziennikzbrojny.pl/artykuly/art,9,40,7914,inne,wydarzenia,budzet--mon-w-2015-roku; [dostęp:24.06.2018 r.].
  • Krztoń W., Zagrożenia militarne wyzwaniem dla bezpieczeństwa państwa, zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji, 2016, Warszawa.
  • Płaczek J., Kształtowanie wydatków wojskowych we współczesnym świecie – konsekwencje dla Polski, 2001, Warszawa: AON.
  • Rosłoń P., Obronność. Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej, 2014, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej.
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. O finansach publicznych (Dz.U. 2009 Nr 157 poz. 1240).
  • Ustawę z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o finansach publicznych (Dz.U. 2015 poz.1117).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-20ce9f6c-1c0c-4c5f-9e4c-25c729d8ee8d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.