PL EN


Journal
2019 | 1(21) | 71-83
Article title

BERŻNIKI JAKO OŚRODEK KOŚCIELNY NA SEJNEŃSZCZYŹNIE (ZAGADNIENIA WYBRANE)

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article is a contribution to understanding the past and present of the Sejny land and the Church center in Berzniki. Over the centuries, there have been many changes in Berzniki regarding various matters of religious, social and economic life, etc.. Today, that center is struggling with numerous problems related to the economic and social difficulties, high unemployment, depopulation of villages and towns – which are assigned to the parish, the migration of young people to larger cities and towns, etc. However, it has valuable monuments, first of all the church of the Assumption of the Virgin Mary. Additionally, there is also a historic cemetery. These are treasures that the local community looks after and develops with faith and tradition, enriching to the best of their abilities.
Journal
Year
Issue
Pages
71-83
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie
References
 • Alexandrowicz S., Geneza i rozwój sieci miasteczek Białorusi i Litwy do połowy XVII w., „Acta Baltico-Slavica” 7 (1970), s. 47−108.
 • Architektura sakralna. Powiat augustowski, sejneński, suwalski, opr. J. Kotyńska-Stetkiewicz, G. Ryżewski, Białystok 2005.
 • [Bieniewski J.], Powstanie sejneńskie, „Uczeń Kresowy” 6(1936)nr 7, s. 6−10.
 • Dmoch S., Historia Berżnik i kościoła pw. Wniebowzięcia NMP, „Martyria” 3(1992), nr 7(28), s. 14.
 • Gajewski M., Bój pod Berżnikami 22 IX 1920 r., „Zeszyt Naukowy” [Muzeum Wojska w Białymstoku. Ośrodek Badań Historii Wojskowej] 17 (2004), s. 89−97.
 • Gromadzki A., Dzieje duszpasterstwa parafii Berżniki w latach 1818−1925, Warszawa 2000 [mps Biblioteka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego].
 • Guzewicz W., Diecezja ełcka w zarysie (1992−2012), Ełk 2012.
 • Guzewicz W., Duchowieństwo diecezji łomżyńskiej w II Rzeczypospolitej, Lublin 2003.
 • Guzewicz W., Katalog duchowieństwa diecezji ełckiej. Zmiany administracyjno-personalne w latach 1992−2017, Ełk 2018.
 • Jemielity W., Diecezja łomżyńska. Studium historyczne parafii, Łomża 1990.
 • Jemielity W., Język nabożeństw w parafiach mieszanych polsko-litewskich przed I wojna światową, w: Przeszłość natchnieniem dla teraźniejszości. Sympozjum historyczne i świętowojciechowe. Ełk 20−22 kwietnia 1994 roku, pod red. K. Brzostka i in., Ełk 1996, s. 259−282.
 • Kamiński S., Likwidacja stanu I wojny światowej na Suwalszczyźnie. Walka o wyzwolenie spod okupacji niemieckiej (listopad 1918 – sierpień 1919), „Rocznik Białostocki” 15(1981), s. 91−116.
 • Krzysztofik R., Lokacje miejskie na obszarze Polski. Dokumentacja geograficzno-historyczna, Katowice 2007.
 • Łossowski P., Konflikt polsko-litewski 1918−1920, Warszawa 1996.
 • Łossowski P., Kształtowanie się wschodnich granic Polski 1918−1921, „Wiadomości Historyczne” 24(1982)nr 6, s. 365−367.
 • Łossowski P., Kwestia przynależności państwowej Sejneńszczyzny w latach 1918−1920, w: Materiały do dziejów ziemi sejneńskiej, pod red. J. Antoniewicza, Białystok 1963, s. 353–383.
 • Mańczuk T., Powstanie sejneńskie w 1919 roku, „Białostocczyzna” 9(1994)nr 1, s. 35−41.
 • Mańczuk T., Suwalszczyzna w okresie wojny polsko-radzieckiej w 1920 roku, „Białostocczyzna” 9(1994)nr 3, s. 22−28.
 • Monkiewicz W., Dobroński A., Ofiary terroru hitlerowskiego na Suwalszczyźnie w latach 1939−1945, Białystok 1993.
 • Romańczuk A., Diecezja Wigry, cz. I: Biskup Michał Franciszek Karpowicz, Warszawa 1951 [mps Archiwum Diecezjalne w Łomży].
 • Schematyzm diecezji ełckiej 2012, pod red. A. Skowrońskiego i in., Ełk 2012.
 • Schematyzm diecezji ełckiej 2017, pod red. M. Maczana, Ełk 2017.
 • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 1, Warszawa 1880.
 • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 2, Warszawa 1881.
 • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 3, Warszawa 1882.
 • Smoleński J., Walki polsko-litewskie na Suwalszczyźnie we wrześniu 1920 roku, Warszawa 1938.
 • Szubański R., Bataliony, kompanie, strażnice KOP, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1993, nr 3/145, s. 275−278.
 • Wiśniewski J., Dzieje osadnictwa w powiecie sejneńskim od XV do XIX wieku, w: Materiały do dziejów ziemi sejneńskiej, pod red. J. Antoniewicza, Białystok 1963, s. 13−294.
 • Вялікі гістарычны атлас Беларусі, t. 2, Mińsk 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-20d29028-a96d-4555-8de5-b2cedd6222fb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.