PL EN


2017 | 467 | 141-153
Article title

Rzeka w mieście – odmienne typy sytuacji przestrzennej dwóch odcinków rzeki Odry w kontekście aktywności fizycznej wrocławskiej młodzieży

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest analiza cech przestrzennych terenów nadrzecznych w kontekście ich wpływu na aktywność fizyczną młodzieży. Przeprowadzono analizę porównawczą dwóch odmiennych terenów (studia przypadków) obejmujących wybrane fragmenty rzeki Odry we Wrocławiu oraz dokonano ich oceny pod kątem, określonych na podstawie przeglądu literatury, kryteriów obejmujących wybrane czynniki przestrzenne (zabudowa, elementy naturalne, bezpieczeństwo, uciążliwości, elementy rekreacji). Podstawą oceny były badania terenowe prowadzące do rozpoznania cech przestrzeni i zachowań użytkowników. W wyniku analiz określony został wymiar i charakter oddziaływania powyższych czynników oraz wykazano istotne różnice wynikające z lokalizacji. Prezentowany artykuł stanowi przyczynek do dalszych badań, ma charakter inicjujący i pilotażowy, sygnalizując wątki przyszłych poszukiwań.
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-20da4159-c69e-4620-9b84-05a09be70f3d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.