Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 1(780) | 84-98

Article title

Pośrednik ubezpieczeniowy a wizerunek towarzystwa ubezpieczeń na życie

Title variants

EN
The influence of insurance intermediary on shaping the image of life insurance companies

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Zakłady ubezpieczeń, będąc firmami zaufania publicznego, szczególne znaczenie przywiązują do kształtowania własnego wizerunku, jako podmiotu odpowiedzialnego i troszczącego się o dobro ubezpieczającego, ubezpieczonego i uprawnionego. Jest to bardzo istotna kwestia zwłaszcza dla towarzystw ubezpieczeń na życie, które oferują głównie produkty długoterminowe obejmujące swoim zakresem wrażliwą sferę życia człowieka, jaką jest zdrowie i życie oraz zabezpieczenie najbliższych. Ubezpieczyciele w relacje z klientem, wchodzą najczęściej poprzez agenta ubezpieczeniowego. Odnosząc się do szczególnej roli pośrednika, artykuł podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie czy relacje pomiędzy agentem, a klientem przekładają się na relacje pomiędzy ubezpieczycielem, a klientem oraz czy agent ubezpieczeniowy ma właściwy wpływ na budowanie wizerunku zakładu. Ananliza została oparta na wynikach badań ankietowych przeprowadzonych wśród osób ubezpieczonych na życie mieszkających w województwie świętokrzyskim, którzy posiadają czynną umowę ubezpieczenia przez okres co najmniej 10 lat.
EN
It is very important for insurers, as a public confidence firm, to shape proper image as a responsible and solicitous companies, which care about the policy holder, insured and beneficiary. This is a fundamental issue especially for life insurance companies, that offer mainly long-term products covering life and health of insured and his family. Usually, life insurance company build relationship with the customer by insurance agents. The article try to explain influence of the relationship between agent and the client on the relationship between insurer and the client and, try to show the important role of the insurance agent in shaping the appearance of the insurer company. The answer to those questions was based on an analysis of the results of the research conducted in the Świetokrzyskie Voivodeship in group of insured who had individual life insurance policy in force at least 10 years.

Contributors

  • dr Kinga Stęplewska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-20db9a0c-5c0c-4975-88bd-96b03fde6870
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.