PL EN


2016 | 1/2016 (57), t.1 | 106-118
Article title

Znaczenie sieci dyskontowych w decyzjach zakupowych polskich konsumentów

Content
Title variants
EN
The Importance of Discounters in the Purchasing Decisions of Polish Consumers
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedstawione w artykule dane pochodzące z przeglądu danych wtórnych oraz z badania pierwotnego dowodzą, że na przestrzeni ostatnich dwudziestu pięciu lat zmieniły się preferencje Polaków w zakresie podejmowanych decyzji zakupowych. Sklepy dyskontowe należą obecnie do najszybciej rozwijającego się formatu handlu, w którym ponad 70% konsumentów dokonuje zakupów. Liderem na rynku jest sieć sklepów Biedronka, która w latach 2006–2015 zwiększyła liczbę sklepów o 1745. Dyskonty stały się popularne ze względu na: zmieniające się zwyczaje kupujących, zdolność do oferowania produktów po dość niskich cenach, dobrą lokalizację oraz poprawiającą się jakość oferowanych produktów. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na specyfikę funkcjonowania sklepów dyskontowych w polskich realiach ze szczególnym uwzględnieniem działalności sieci Biedronka. Dane pierwotne dotyczące zachowań konsumentów kupujących żywność w tym dyskoncie pozyskano z badania ankietowego zrealizowanego w 2014 r. na próbie 540 konsumentów.
EN
The article data from the review of secondary data and primary research shows that the preferences and buying trends among Poles have changed over twenty five years. Discounters are currently the fastest growing trading format, in which more than 70% of consumers buy. The market leader in the retail chain sector is Biedronka, which increased the number of shops by 1745 in the period of 2006–2015. Discounters have become popular due to: changing habits of shoppers, the ability to offer products at very low prices, proximity to the place of residence of consumers and improving the quality of products. The aim of this article is to draw attention to the specifics of the operation of discount stores in the Polish realities with a particular focus on Biedronka. Primary data on the behavior of consumers buying food there was obtained from a survey conducted in 2014 on a sample of 540 consumers.
Contributors
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
author
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
References
 • Bilińska-Reformat, K. (2013). Wpływ czynników globalnych i lokalnych na zachowania strategiczne sieci handlu detalicznego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 31, 21–36.
 • CBOS. (2013). Jak i gdzie kupujemy żywność. Komunikat badań CBOS, (BS/94/2013).
 • Colla, E. (2004). The Outlook for European Grocery Retailing: Competition and Format Development. International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 14 (1), 47–69.
 • Ddlahandlu.pl. (2015). Dyskonty w ciągu roku zeszły z cenami nawet o 10 procent. Pozyskano z: http://www.portalspozywczy.pl/handel/wiadomosci/dyskonty w-ciagu-roku-zeszly-zcenami-nawet-o-10-proc,117929.html (12.08.2015).
 • Domański, T. (2001). Strategie rozwoju marek handlowych. Marketing i Rynek, (9), 9–13. Gazeta Wyborcza. (2015). Dyskontowe sieci opanowały stołeczny rynek. Na jeden dyskont przypada 13,9 tys. osób. Pozyskano z: http://www.portalspozywczy.pl/handel/wiadomosci/dyskonty-wygrywaja-z-hipermarketami-w-stolicy,117286.html (27.07.2015).
 • GfK. (2010). Shopping Monitor CEE 2009. Pozyskano z: http://www.incoma.cz/cz/ols/los/shopping_monitor_cee_2010.aspx (20.06.2010).
 • Górska-Warsewicz, H. i Pałaszewska-Reindl, T. (2002). Marka na rynku produktów żywnościowych. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • ISB News. (2014). Biedronka i Lidl najwyżej wśród sklepów spożywczych godnych zaufania w 2014 r. Pozyskano z: http://biznes.pl/magazyny/handel/biedronka-i-lidl-najwyzejwsrod-sklepow-spozywczych-godnych-zaufania-w-2014-r/t6ddb (01.07.2014).
 • Kall, J. (2005). Tożsamość marek należących do sieci detalicznych. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 • Kłosiewicz-Górecka, U. (2011). Handel wewnętrzny w Polsce 2006-2011. Warszawa: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur.
 • Kosicka-Gębska, M., Tul-Krzyszczuk, A. i Gębski, J. (2011). Handel detaliczny żywnością w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Kraus, M. i Leśko, G. (2014). Co dalej z Biedronką? Pozyskano z: http://www.forbes.pl/co-dalej-z-biedronka,artykuly,185420,1,1.html (21.12.2014).
 • Kumar, N. i Steenkamp, J. (2013). Strategia marek własnych. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer.
 • Lipowski, M. i Angowski, M. (2014). Zachowania rynkowe nabywców produktów żywnościowych w sklepach dyskontowych. Handel Wewnętrzny, (2), 125–137.
 • Lubańska, A. (2006). Znaczenie sklepów dyskontowych na rynku artykułów żywnościowych w Polsce i w wybranych krajach Europy Zachodniej. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, (3), 71–75.
 • Maleszyk, E. (2005). Sieci dyskontowe na rynku artykułów żywnościowych. Poradnik Handlowca, (02/144), 20–26.
 • Maleszyk, E. (2006). Przesłanki rozwoju i organizacji handlu dyskontowego w Polsce. Handel Wewnętrzny, 52 (1), 8–21.
 • Mącik, R., Mącik, D. i Nalewajek, M. (2013). Consumer’s Perception of Retail Formats- Case of Poland. Referat wygłoszony na: International Conference on Technology Innovation and Industrial Management.
 • Pepe, M., Abratt, R. i Dion, P. (2012). Competitive Advantage, Private-Label Brands And Category Profitability. Journal of Brand Management, 28 (1–2), 154–172.
 • PMR. (2014). Handel detaliczny artykułami spożywczymi w Polsce 2014. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2014–2019. PMR.
 • Wątor, J. i Karbowiak, M. (2014). Biedronka wchodzi na rynek małych sklepów. Żabka zbyt dużą konkurencją? Pozyskano z: http://www.wyborcza.biz (14.12.2014).
 • Wilk, W. (2013). Miasta zbyt małe na handel z dyskontem. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geografica Socio-Oeconomica, 15, 21–37.
 • Wrzesińska, J. (2008). Rozwój wielkopowierzchniowych obiektów handlowych w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 72, 161–170.
 • Wyborcza.biz. (2015). Dyskonty zwiększają asortyment. Pozyskano z: http://www.portalspozywczy.pl/handel/wiadomosci/dyskonty-zwiekszaja-asortyment,116188.html (28.06.2015).
 • Zielke, S. (2014). Shopping in Discount Stores: The Role of Price-related Attributions, Emotions and Value Perception. Journal of Retailing and Consumer Service, 21, 327–338.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-958
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-20dd7a6b-f4fa-4a7f-8da9-74f21589b061
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.