PL EN


2015 | 28 | 107-121
Article title

Hadżi Dimityr Christo Botewa – obce elementy kulturowe w polskich przekładach

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Hadzhi Dimitar by Hristo Botev – the foreign cultural elements in Polish translations
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The famous poetic work by Bulgarian artist Christo Botev – the romantic ballad Hadzhi Dimitar is full of foreign cultural elements that are recognized by Polish readers. This poem is an important center in the Bulgarian national discourse, inspired by southslavic folklore, strongly influenced by the hajduk‑legend, it mythologizes important Bulgarian historical event (the death of Hadzhi Dimitar and Stefan Karadzha on Mount Buzludzha). The analysis and interpretation of the original text and two polish translations by Z. Wolnikówna and W. Broniewski, allow to answer the following questions: if translators are intermediaries and interpreters of the elements of a foreign culture? Which strategies are used by translators to effective communication between the Bulgarian and Polish cultures? Do translations give a fair and accurate representation of the original poem?
Year
Volume
28
Pages
107-121
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Śląski
References
 • Barańczak, S. (2004), Ocalone w tłumaczeniu. Szkice o warsztacie tłumacza poezji z dołączeniem małej antologii przekładów‑problemów, a5, Kraków.
 • Georgiew, N. (1981), „Ballada Botewa Hadżi Dymitr – próba analizy”, w: Dąbrowska‑Partyka, M. (red.), Interpretacja literacka na terenie Zachodniej i Południowej Słowiańszczyzny, Nakł. Uniwersytetu Jagiellónskiego, Kraków, s. 357‑385.
 • Gołek‑Sepetliewa, D. (2011), „Charakterystyka paradygmatu bułgarskiej poezji odrodzeniowej – przykład twórczości Christo Botewa”, Pamiętnik Słowiański, 2, s. 83‑106.
 • Górski, T. (2006), „Intertekstualność a przekład”, Między Oryginałem i Przekładem, XI: Nieznane w przekładzie, s. 231‑243.
 • Grudzień, S. (2011), „Interdyscyplinarność w bułgarystycznej twórczości Henryka Batowskiego”, Słupskie Studia Historyczne, 17, s. 167‑177.
 • Hejwowski, K. (2004), Kognitywno‑komunikacyjna teoria przekładu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Hrehorowicz, U. (1997), „Przypisy tłumacza: «to be or not to be»”, Między Oryginałem a Przekładem, III: Czy zawód tłumacza jest w pogardzie?, s. 109‑116.
 • Jaroszewicz‑Kleindienst, B. (1971), „Recepcja twórczości Christo Botewa w Polsce”, w: Śliziński, J. (red.), Stosunki literackie polsko‑bułgarskie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, s. 29‑46.
 • Juda, C. (2009), „Rozrachunki po przełomie. Polskie przekłady z literatury bułgarskiej po 1989 r. Diagnozy i prognozy. Współczesność i tradycja”, Przekłady Literatur Słowiańskich, 1/1, s. 15‑28.
 • Legeżyńska, A. (1986), Tłumacz i jego kompetencje autorskie, PWN, Warszawa.
 • Lewicki, R. (2002), „Obcość w przekładzie a obcość w kulturze”, w: idem (red.), Przekład, język, kultura, Wydawnictwo UMCS , Lublin, s. 43‑52.
 • Pilecka, T. (1993), „Ojczyzna bułgarska wedle studentów Uniwersytetu w Sofii w światle badań ankietowych”, w: Bartmiński, J. (red.), Pojęcie ojczyzny we współczesnych językach europejskich, Instytut Europy Środkowo‑Wschodniej, Lublin, s. 205‑218.
 • Solak, E. (2009), Znaki szczególne. Językowe i wokółjęzykowe problemy Bułgarskiego Odrodzenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Szpociński, A. (1999), Inni wśród swoich. Kultury artystyczne innych narodów w kulturze Polaków, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa.
 • Szwat‑Gyłybowa, G. (2007), „Bałkan – wynaleziona przestrzeń narodowa Bułgarów”, Slavia Meridionalis, 7, s. 109‑122.
 • Szwat‑Gyłybowa, G., Drzewiecka, E., et al. (red.) (2011), Leksykon tradycji bułgarskiej, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • Wakarelski, Ch. (1965), Etnografia Bułgarii, tłum. K. Simiczijew, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław.
 • Warchał, M. (2012), „Przekład artystyczny wobec funkcji dyskursu aksjologicznego w tekście źródłowym”, Przekłady Literatury Słowiańskich, 3, s. 97‑106.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-20e15a41-aef2-4ee2-a4e7-7adb79563950
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.