PL EN


2014 | X (2/2014) | 225-237
Article title

Educational Conditions for (Self-)Development of Children’s Resistance to Consumerism in the Family

Content
Title variants
PL
Warunki edukacyjne w rodzinach dla rozwijania oporu dzieci wobec konsumpcjonizmu
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł zawiera wyniki badań przeprowadzonych w latach 2012–2013, gdy zbadano rozwijanie przez rodziny oporu wobec konsumpcjonizmu u dzieci w wieku przedszkolnym. Celem badań było określenie warunków niezbędnych do rozwijania u dzieci w wieku przedszkolnym oporu wobec konsumpcjonizmu oraz przewidzenie środków edukacyjnych niezbędnych dla rozwijania oporu wobec konsumowania u dzieci. Badania były realizowane zarówno z użyciem jakościowej, jak i ilościowej metodologii badawczej. Wykorzystano obserwację reklam telewizyjnych, metody niedokończonych obrazków tematycznych rysowanych przez dziecko, rozpoznawanie reklam telewizyjnych, jak również kwestionariusz dla rodziców. Badania pokazały współczesną sytuację rodziny w zakresie wytwarzania oporu wobec konsumpcjonizmu u dzieci. Co więcej, zaprezentowały dotychczasowe doświadczenia konsumeryzmu u dzieci, włączając w to ich znajomość centrów handlowych oraz samego robienia zakupów, a także ich świadomość znaków i marek rynkowych. Artykuł rozpoznaje źródła najważniejszych informacji o konsumpcji i konsumpcjonizmie napotkane przez dzieci, którymi okazują się członkowie rodziny, rówieśnicy oraz mass media. Wiedza dzieci dotycząca reklam, a także ich świadomość najważniejszych elementów reklam telewizyjnych oraz ich postawy wobec tych zjawisk były również badane. Zgodnie z wynikami ankiety rozpoznano warunki edukacyjne znaczące dla rozwijania u dzieci w wieku przedszkolnym oporu wobec konsumpcjonizmu: proces edukacyjny zorientowany na dziecko dla wytworzenia oporu wobec konsumpcji, jak również dla wytworzenia krytycznej postawy wobec reklamy; postawy wychowawców i podejście do konsumpcjonizmu (włączając w to osobisty przykład dorosłego); nacisk na potencjalne zagrożenia, okoliczności i czynniki wpływające na niewłaściwą socjalizację dzieci (w odniesieniu do konsumpcjonizmu); wybór spersonalizowanych metod i środków edukacyjnych odpowiednich dla dziecka (włączając w to środki dla rodziców, jako że to oni mają rozwinąć opór wobec konsumpcjonizmu u swoich dzieci); wytworzenie odpowiedniego mikroklimatu oraz wzajemnego wsparcia i współuczestniczenia w procesie wytwarzania u dzieci oporu wobec konsumpcjonizmu.
EN
The article presents the results of the research on the development of 6–7 year old children’s resistance to consumerism in the family, conducted in 2012–2013. The research was conducted combining qualitative and quantitative methods of research. The method of interviews with the child and parents’ survey was applied. The research investigated the situation of the development of children’s resistance to consumerism in the family, disclosed children’s consumerism experience, which includes children’s knowledge of places of trade and their visits to them, children’s knowledge about the assortment of products, brands and the main providers of knowledge about consumption and consumerism for children, namely family members, peers and the media. The article also presents the analysis of children’s knowledge of advertising, children’s perceptions about TV advertising and their attitudes to it. Based on research results, educational conditions that are important for development of 6–7 year old children’s resistance to consumerism are distinguished.
Contributors
 • Šiauliai University,
 • Šiauliai University
References
 • Berns R., Vaiko socializacija, Poligrafija ir informatika,Vilnius 2009.
 • Boyd D., Bee H., Augantis vaikas, Vaistų žinios, Vilnius 2011.
 • Butkus P., Stravinskienė J., Stravinskas T., Prekės ženklo poveikis vaiko vartotojo elgsenai, “Economics and Management” 2012, № 17(2).
 • Cook D.T., Beyond Either/or, “Journal of Consumer Culture” 2004, № 4(2). Available at SAGE journals: http://www.sagepublications.com [accessed on: 6.05.2013].
 • Ekström K.M., Consumer Socialization in Families, “Understanding Children as Consumers”, SAGE Publications Ltd 2010.
 • Freeman O., ‘No Buts!’ – Researching Children’s Consumption, an Exploration of Conversation and Discourse Analytic Techniques, “Child and Teen Consumption Conference“, Copenhagen Business School, Denmark 2006.
 • Kline S., Out of the Garden: Toys, TV, and Children’s Culture in the Age of Marketing, Verso, London, New York 1993.
 • Linn S., Prodannoe detstvo, Dobraâ Kniga, Moskva 2006.
 • Martens L., Southerton D., Scott S., Bringing Children (and Parents) into the Sociology of Consumption: Towards a Theoretical and Empirical Agenda, “Journal of Consumer Culture”, 2004, № 4(2). Available at SAGE journals. Available from: http://www.sagepublications.com [accessed on: 6.05.2013].
 • Monkevičienė O., Į vaiką orientuotas ugdymas: pedagogikos kryptys. “Inveniens quaero: ieškoti, rasti, nenurimti“, VPU leidykla, Vilnius 2011.
 • Ponelienė R., Educational Conditions For (Self-)Development of Pre-primary Age Children’s Resistance to Consumerism in the Family: Doctoral Dissertation, Vilnius 2014.
 • Rumbo J.D., Consumer Resistance in a Word of Advertising Clutter: The Case of Adbusters, “Psychology and Marketing“, John Wiley & Sons, Inc. 2002, №19(2). Available at EBSCO Publishing [accessed on: 21.08.2013].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2082-9019
ISSN
2300-5866
ISBN
978-83-62618-16-3
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-20e4c37a-684e-4415-9954-2d3c7df82c1c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.