PL EN


2013 | 3(9) | 85-92
Article title

Marketing communications in industrial B2b markets enhancing the value of the corporate brand relying on common added values

Content
Title variants
PL
Komunikacja marketingowa na rynkach branżowych B2B podnosząca wartość marki korporacyjnej opierającej się na wspólnych wartościach dodanych
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Today, industrial Business-to-Business (B2B) markets are mainly characterized by a highly trained customer for making rational decisions in a highly competitive and global market, requiring more than ever organizations to approach their markets with a single and consistent message. Such demanding scenario requires to define a corporate brand transmitting in one message all the advantages that a Customer may appreciate in the long-term, based not only on what the company stands for in the market, but also the benefits of all its products throughout its portfolio. Such elements are referred as Common Added Values (CAVs), being some general examples the technology, quality, innovation and reliability; the capacity, infrastructure and distribution network; after-sales service policies, support and training; or the price and financial policies. This paper tries to explain the source of this need, describing the main differences between a brand communications model focused on the product or including the main B2B corporate values; and highlighting the main CAVs, to get an industry player either small or large, can succeed in generating brand equity through an integrated marketing communications strategy.
PL
Współczesne branżowe rynki Business-to-Business (B2B) charakteryzują się przede wszystkim obecnością wysoce wykwalifikowanych klientów, podejmujących racjonalne decyzje na silnie konkurencyjnym globalnym rynku. Działające na nim firmy i instytucje bardziej niż kiedykolwiek wcześniej powinny kierować jednolity i konsekwentny komunikat do swoich odbiorców. Tak wymagające okoliczności wymuszają zdefiniowanie marki korporacyjnej, zawierającej w jednym komunikacie wszystkie atuty, jakie firma może chcieć wypromować w długim okresie. Komunikat ten powinien kojarzyć się nie tylko z tym, do czego firma pretenduje na rynku, ale także z zaletami wszystkich produktów z jej portfolio. Są to tzw. wspólne wartości dodane (Common Added Values – CAV). Ich przykłady to między innymi wysoki poziom technologiczny, jakość, innowacyjność i niezawodność, wydajność, infrastruktura i sieć dystrybucyjna, polityka obsługi posprzedażnej, pomoc techniczna i szkolenia czy cena i polityka finansowa. W niniejszej pracy podjęto próbę wyjaśnienia źródła tego zapotrzebowania poprzez opisanie głównych różnic między modelem komunikacji marki skoncentrowanym na produkcie a uwzględnieniem głównych wartości korporacyjnych w relacjach B2B, a także poprzez wskazanie głównych CAV, które podmiotowi działającemu w danej branży, niezależnie od jego wielkości, umożliwią skuteczne generowanie wartości marki poprzez zintegrowaną strategię komunikacji marketingowej.
Publisher
Year
Issue
Pages
85-92
Physical description
Dates
published
2013-09
References
Notes
EN
Available in Open Access.
PL
Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-20e5f4e5-5bad-4b36-981e-a02c608b5ad0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.