PL EN


2013 | 15 | 75-80
Article title

NEETs in polish sounds like nothing

Title variants
PL
NEETs brzmi w języku polskim jak "nic"
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
A NEET or neet is a young person who is Not in Education, Employment, or Training. According to OECD NEETs are between 15-24 years. According to European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions NEETs are between 15-29 years. The fraction of NEETs in population of 15-24 (or 15-29) is a measure of disengagement from the labour market and perhaps from society in general. The acronym NEET was first used in the United Kingdom but its use has spread to other countries including Japan, China, and South Korea. NEETs in Polish language sounds like nothing. In the paper the basic problems and statistics of NEETs are presented.
PL
NEET lub neet to młoda osoba, która nie uczy się, nie jest zatrudniona i nie szkoli się (z j. ang. Not in Education, Employment or Training). Według Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) NEETsy mają od 15 do 2Ą lat. Według Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy NEETsy mają od 15 do 29 lat. Liczba NEETsów w populacji 15-24-latków (lub 15-29-latków) jest wskaźnikiem wycofania z rynku pracy, a być może ze społeczeństwa. Akronim NEET był po raz pierwszy użyty w Wielkiej Brytanii, ale jego wykorzystanie rozpowszechniło się w innych krajach, takich jak Japonia, Chiny i Korea Południowa. W języku polskim NEETs brzmi jak „nic”, co w sposób przypadkowy, ale trafny odzwierciedla sytaucję tej grupy młodzieży. W artykule przedstawione są główne problemy NEETsów i statystyki opisujące to zjawisko w państwach OECD i Unii Europejskiej.
Contributors
  • University of Management and Administration in Zamość
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-20e74a4b-b146-4203-a75b-c130152e8e88
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.