PL EN


2016 | 5 | 215-223
Article title

Религиозные и социальные аспекты траура по Маршалу Юзефу Пилсудскому в Станиславовском воеводстве

Authors
Content
Title variants
EN
Religious and social aspects of mourning for Marshall Jozef Pilsudski in Stanislawow voivodship
Languages of publication
RU
Abstracts
EN
The mourning after polish leader Marshall Joseph Pilsudski was very important event of political, religious and social nature. Respect for the leader was showed by churches: roman catholic, greek- catholic and jews. The Marschall Joseph Piłsudski was not a religious person, but his burial and mourning ceremony had religious and political character. In many religious and political ceremonies along the Poland attended whole society including national minorities.
Year
Issue
5
Pages
215-223
Physical description
artykuł naukowy
Dates
published
2016
References
 • CICHORACKI P. (2005), Legenda i polityka. Kształtowanie się wizerunku Marszałka Józefa Piłsudskiego w świadomości zbiorowej społeczeństwa polskiego w latach 1918-1939, Kraków.
 • GAŁĘZOWSKI M., PRZEWOŹNIK A. (2005) Gdy wódz odchodził w wieczność: uroczystości żałobne po śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego 12-18 maja 1935 r., (brak miejsca wydania).
 • GARLICKI A. (2008) Józef Piłsudski 1867-1935, Kraków.
 • Encyklopedia Historii Drugiej Rzeczypospolitej, A. GARLICKI, Z. LANDAU i in. (ред.), Warszawa 1999.
 • JABŁOŃSKI W. (2015), Komunikowanie śmiercią. Medialne aspekty fizycznego odchodzenia ze świata polityki, Warszawa.
 • OSTROWSKA A. (2005), Śmierć w doświadczeniu jednostki i społeczeństwa, Warszawa.
 • POLAK B. (2016), Ostatnia droga Marszałka Józefa Piłsudskiego w świetle relacji i współczesnej prasy, [в:]
 • Marszałek Józef Piłsudski w pamięci Polaków, P. MICHALAK, B. POLAK, M. POLAK, W. WIERZEJEWSKI (ред.), Koszalin.
 • WARSZAWSKI J. (1978), Studia nad wyznaniowością religijną Marszałka Józef a Piłsudskiego, Londyn.
 • WŁODARKIEWICZ W. (2013), Przed zagładą. Społeczeństwo Wołynia i Małopolski Wschodniej wobec państwa polskiego (1935-1939), Warszawa.
 • Gazeta lwowska. nr 109 Rok 125 14 maja 1935, nr 110 Rok 125 15 maja 1935.
 • Kurier Stanisławowski. Polski Organ Kresowy. Nr 972, 19 maja 1935.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-20ef9581-41c9-470d-ae2b-f170bb05a45c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.