PL EN


2013 | 36 | 7-22
Article title

Analiza wyposażenia gospodarstw domowych w powiatach ziemskich Podkarpacia w sprzęt ICT

Authors
Content
Title variants
EN
Using gamification factors in building applications forpublic use
Conference
36
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia uzyskane wyniki badań dotyczące wyposażenia gospodarstw domowych w wybrane rodzaje sprzętu ICT. Przedstawiono również wpływ na badane wskaźniki (ocena współzależności cech) dwóch czynników: dochodu netto na 1 osobę oraz typu miejsca zamieszkania. Prezentowane badania mogą być wykorzystane do budowy indeksów rozwoju społeczeństwa informacyjnego w badanych powiatach i porównań z innymi obszarami.
EN
Recently, along with the increase of the role of various social media, a new trend in the field of software design appeared – gamification, which main goal is to increase the user engagement while working with the software. By definition, gamification means using the mechanics and techniques known from various kinds of games (including board games, role-playing or computer games) in order to increase user’s involvement in performing various types of activities in non-gaming context, especially if those activities are considered boring or routine. Gamification is an interesting trend, which – if applied correctly – many have a positive impact on both improving the user experience and his commitment into performing the task. However, gamification cannot be treated as a remedy for all the problems of user-application relationships. Poorly designed application or its interface can significantly affect the user (player) willingness to participate in (use) it. This article is an attempt to analyse this phenomenon, especially concerning its usage in building public use applications.
Year
Issue
36
Pages
7-22
Physical description
Contributors
author
  • Zakład Metod Ilościowych, Wydział Ekonomii Uniwersytet Rzeszowski
References
  • Core ICT indicators. Partnership on Measuring ICT for Development, http://www.itu.
  • int/ITU-D/ict/partnership/material/CoreICTIndicators.pdf.
  • Snarska A., Statystyka. Ekonometria. Prognozowanie. Ćwiczenia z Excelem, wyd. 1, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2005.
  • Sobczyk M., Statystyka, wyd. 5 uzupełnione, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
  • Szewczyk A., Oblicza ubóstwa w społeczeństwie informacyjnym, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2006.
  • Szewczyk A., Społeczeństwo informacyjne – problemy rozwoju, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007.
  • Szura P., Kud K., Technologie telefonii komórkowej w m biznesie [w:] Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu. Prace naukowe AE im. Oskara Langego nr 1044, red. E. Niedzielska, H. Dudycz, M. Dyczkowski, WAE Wrocław 2004.
  • Szura P:. Wykorzystanie i perspektywy rozwoju technologii GPS [w:] Społeczeństwo Informacyjne. Wybrane aspekty gospodarki elektronicznej, red. C.F. Hales, M. Sara-ma, Wydawnictwo MAX, Rzeszów 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-20f4f459-35d0-4db3-99b7-b531b83d18ba
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.