PL EN


Journal
2018 | 20 | 1 | 95-104
Article title

Przepowiadanie misterium Krzyża na podstawie modlitw mszalnych ze Święta Podwyższenia Krzyża Świętego

Content
Title variants
EN
Proclamation of the Cross mystery based on the mass prayers for the Feast of Exaltation of the Holy Cross
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Mass prayers for the Feast of Exaltation of the Cross are strongly empha-size the importance of the cross in the life of Christians. The mystery of the cross is revealed to the faithful as our redemption. Christ by his sacrifice won with death, Satan and sat at the right of God. The Christian confesses that he is glorified by the cross of the Lord Jesus. Mass prayers in this day accentuate the mission of Jesus Christ as the savior. He through his death confirmed the truths proclaimed during his life on earth. And the sacrifice of Jesus, which was made on the cross, leads to heaven all his believers.
Journal
Year
Volume
20
Issue
1
Pages
95-104
Physical description
Contributors
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
References
 • Bednarz M., Ewangelie synoptyczne, Tarnów 1999.
 • Borto P., Sarek S., Diakonia Liturgiczna, Ruchu Światło – Życie, http://www.kielce. opoka.org. pl/?mod=doc&cat=1&id=353 (odczyt: 13.03.2012).
 • Broński W., Homilia w dokumentach Kościoła współczesnego, Lublin 1999.
 • Brzegowy T., Męka i śmierć Mesjasza według pieśni Izajasza o Słudze Jahwe, w: Krzyż Twój uwielbimy, red. R. Bartnicki, T. Brzegowy, A. Czaja, Tarnów 2011.
 • Danielewicz O., Co mówił Jezus o szatanie?, „Znaki czasu” 6(2008), http://www. przebudzenie-serc.pl/index.php/artykuy-i-felietony/biblia/148-co-mowil-jezus-o-szatanie.html (odczyt: 06.03.2012).
 • Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Ecclesia in Africa.
 • Karpiński M., Król i sędzia, http://www.wdrodze.pl/archiwum/index.php?mod= archiwumtekst&id =12673 (odczyt: 10.01.2012).
 • Katechizm Kościoła Katolickiego.
 • Kongregacja ds. Duchowieństwa, Ogólna Instrukcja Katechetyczna.
 • Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym.
 • Konstytucja o Liturgii świętej.
 • Koperek S., Krzyż w liturgii katolickiej, w: Teologia krzyża w ujęciu ekumenicznym (materiały
 • z sympozjum), red. Z. Kijas, Kraków 1994.
 • Kudasiewicz J., Wizja Chrystusa – Sędziego czasów ostatecznych, http://sfd.kuria.lublin. pl/ in-dex.php?option=com_content&view=article&id=369:wizja-chrystusa-sdziego-czasw-osta tecznych-ks-j-kudasiewicz&catid=38:medytacje-biblijne&Itemid=68 (odczyt: 11.01.2012).
 • Kudasiewicz J., Zbawienie przyszło przez krzyż, w: WA 1-2(1984).
 • Läpple A., Od egzegezy do katechezy, przekł. B. Białecki, t. II, Warszawa 1986.
 • McDowell J., Przewodnik apologetyczny, Warszawa 2002.
 • Misztal W., Chrystus Król i wszyscy, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAL/ chrystus_ krol_wszyscy.html (odczyt: 15.01.2012).
 • Mszał Rzymski dla Diecezji Polskich, Poznań 1986.
 • Nadolski B., Leksykon Liturgii, Poznań 2006.
 • Odkupieńcza śmierć Jezusa, http://www.kerygma.pl/main.php?op=6&go=31&to=27 (odczyt: 12. 01.2012).
 • Ozorowski M., Posłuszeństwo wiary, w: Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym, 6(2006).
 • Piotrowski M., Eucharystia – zwycięstwo ostateczne, „Miłujcie się” 2(2005), http:// www. miluj-ciesie.org.pl/nr/temat_numeru/eucharystia_zwyciestwo_ostateczne.html (odczyt: 03.03. 2012).
 • Simon H., Teksty liturgiczne jako źródło przepowiadania, w: Liturgia i przepowiadanie, red.
 • W. Przyczyna, Kraków 2010.
 • Świderkówna A., Prawie wszystko o Biblii, Warszawa 2002.
 • Świderkówna A., Rozmowy o Biblii. Nowy Testament, Warszawa 2000.
 • Wajszak E., Funkcje wychowawcze Chrystusa w Ewangeliach, „Collectanea Theologica”
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-20f5b28a-7ba0-4d2e-b4b6-b3bcb42badf8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.