PL EN


2010 | 1 | 1 | 13-23
Article title

Konsumeryzm, konsumpcjonizm, wyzwania dla edukacji

Content
Title variants
Consumerism, consumptionism of challenge for education
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Konsumeryzm (konsumpcjonizm) jako zjawisko nadmiernej konsumpcji dóbr wiąże się z utylitarystycznym podejściem do świata i hedonistycznym materializmem. Ujawnia się to w postawach wobec i w sytuacjach konsumpcji (MIEĆ) uznanych za wyznacznik wartości ich życia/jakości życia. Upowszechnienie tych postaw zagraża samemu człowiekowi. Stąd wielkie zadania przed systemami edukacji.
EN
Consumerism (consumpcjonism) it as phenomenon of excessive consumption Comes out in attitudes in the face of and in situations of consumption (to HAVE) recognized for determinant of value their lives/the quality of life. Dissemination these attitudes threatens only man. From here great tasks before systems of education.
Year
Volume
1
Issue
1
Pages
13-23
Physical description
Dates
published
2010
Contributors
References
 • Bard A., Söderqvist J. (2006), Netokracja. Nowa elita władzy i życie po kapitalizmie, Warszawa.
 • Bauman Z. (2000), Globalizacja, Warszawa.
 • Bogunia-Borowska M., Śleboda M. (2003), Globalizacja i konsumpcja: dwa dylematy współczesności, Kraków.
 • Bosmans P. (1997), Miłość sprawia codziennie cuda, Warszawa.
 • Botkin J.W., Elmandjra M., Malitza M. (1982), Uczyć się bez granic, Warszawa.
 • Brzozowska B. (2005), Gen X: Pokolenie konsumentów, Kraków.
 • Encyklopedia PWN (2000), Warszawa.
 • Furmanek W. (2004), Cywilizacja miłości a zjawiska życia współczesnego [w:] Odpowiednie dać rzeczy słowo, red. W. Furmanek, Rzeszów.
 • Furmanek W. (2007), Jutro edukacji technicznej, Rzeszów.
 • Furmanek W. (2010), Edukacja a przemiany cywilizacyjne, Rzeszów.
 • Golka M. (2004), W cywilizacji konsumpcyjnej, Poznań.
 • Ingarden R. (1987), Książeczka o człowieku, Kraków.
 • Jan Paweł II, (1994), List do rodzin, Rzym.
 • Jawłowska A., Kempy M. (2005), Konsumpcja – istotny wymiar globalizacji kulturowej, Warszawa.
 • Makowski G. (2004), Świątynia konsumpcji. Geneza i społeczne znaczenie centrum handlowego, Warszawa.
 • Mill J.S. (1959), Utylitaryzm, tłum. M. Ossowska, Warszawa.
 • Naisbitt J. (1997), Megatrendy. Dziesięć nowych kierunków zmieniających nasze życie, Warszawa.
 • Perchla-Włosik A. (2004), Współczesny konsumpcjonizm [w:] Kulturowe determinanty zachowań konsumenckich, red. W. Patrzałek, Wrocław.
 • Pius XI (1929), Divini Illius Magistri (Encykliki), Watykan.
 • Sitkiewicz K. (2009), Stan Pragnienia Oblicza Mac(k)donaldyzacji, Warszawa.
 • Szczepański J. (1981), Konsumpcja a rozwój człowieka. Wstęp do antropologicznej teorii konsumpcji, Warszawa.
 • Szlendak T. (2004), Supermarketyzacja. Religia i obyczaje seksualne młodzieży w kulturze konsumpcyjnej, Wrocław.
 • Szlendak T. (2005), Leniwe maskotki, rekiny na smyczy. W co kultura konsumpcyjna przemieniła mężczyzn i kobiety, Warszawa.
 • Szlendak T., Pietrowicz K., red. (2004), Na pokaz. O konsumeryzmie w kapitalizmie bez kapitału, Toruń.
 • Szlendak T., Pietrowicz K., red. (2007), Rozkoszna zaraza. O rządach mody i kulturze konsumpcji, Wrocław.
 • Świat po nowoczesności – konsumpcja zamiast pracy, II rozdział [w:] Od kontestacji do konsumpcji. Szkice o przeobrażeniach współczesnej kultury, red. M. Kempny, K. Kiciński, E. Zakrzewska, Warszawa 2004.
 • Wojtyła K. (1983), Miłość i odpowiedzialność, Kraków.
 • http://socjologia.wlanet.pl/konsumeryzm/?prog=konsekwencje
 • http://www.mastalski.pl/michal455.html
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-9069
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-20f9148d-d55b-4df6-af09-9c9152b378aa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.