PL EN


2018 | 104 Esej, found footage, film montażowy | 193-203
Article title

Współczesny horror w przebraniu kina „found footage”

Authors
Title variants
EN
Contemporary Horror in the Guise of Found Footage
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W swoim artykule Loska wychodzi od rozszerzonego znaczenia pojęcia „obrazy z odzysku”, dzięki czemu może włączyć w obręb refleksji filmy fabularne, których twórcy posługują się paradokumentalną strategią estetyczną dla zasugerowania, że materiał wizualny został nakręcony przez kogoś innego. Najlepszym przykładem owej praktyki realizacyjnej są współczesne horrory found footage, które opierają się na zamazaniu różnicy między fabułą i dokumentem. Loska przyjmuje założenie, że w omawianych przez niego przykładach filmowych nie chodzi o nakręcenie fałszywego dokumentu, ale o posłużenie się rozpoznawalną przez publiczność konwencją gatunkową, której celem jest podważenie granicy dzielącej świat przedstawiony od realnego, stworzenie „wspólnoty stanów emocjonalnych”, o której pisał Noël Carroll w odniesieniu do kina grozy. Filmy należące do tego gatunku pokazują, w jaki sposób technika przesunęła granicę oddzielającą sferę publiczną od prywatnej i jak stała się częścią życia codziennego.
EN
In his article Loska adopts the wider meaning of “recycled images”, thanks to which he can include in his analysis feature films whose creators use documentary aesthetic strategy to suggest that the visual material was filmed by someone else. The best examples of this practice are modern found footage horrors, which are based on blurring the difference between the fiction and the document. Loska assumes that the film examples he discusses are not about making a false document, but about using a genre convention recognizable by the audience, the aim of which is to undermine the boundary between the world depicted and the real, creating a “community of emotional states” about which Noël Carroll wrote in regard to horrors. Films belonging to this genre show how the technique has moved the boundary separating the public and private spheres and how it has become a part of everyday life.
Keywords
Contributors
 • Instytut Sztuk Audiowizualnych, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński
References
 • Baron, Jaimie. The Archive Effect: Found Footage and the Audiovisual Experience of History. New York: Routledge, 2014.
 • Booth, Wayne C. The Rhetoric of Fiction. Chicago: University of Chicago Press, 1961.
 • Bordwell, David. Return to Paranormalcy, http://www.davidbordwell.net/blog/2012/11/13/return-to-paranormalcy/.
 • Borowski, Mateusz. „Fakty i afekty: horror w erze (inteligentnych) maszyn”, Didaskalia 141 (2017): 53-60.
 • Carroll, Noël. Filozofia horroru albo paradoksy uczuć, Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 2004.
 • Chion, Michel. Audio-wizja. Dźwięk i obraz w filmie. Warszawa - Kraków Stowarzyszenie Nowe Horyzonty – Korporacja Ha!art, 2012.
 • Haratyk, Paulina. „Kino found footage: o niezwykłym uroku „obrazów z odzysku”. Ekrany 3-4 (2011): 73-77.
 • Heller-Nicholas Alexandra. Found Footage Horror Films: Fear and the Appearance of Reality. Jefferson: McFarland & Company, 2014.
 • Heller-Nicholas, Alexandra. „Finders keepers: Australian found-footage horror film”. Metro Magazine 176 (2013): 66-70.
 • Hubber, Duncan. „Exhuming the Past: Found-Footage Horror and National Wounds”. http://framescinemajournal.com/article/exhuming-the-past-found-footage-horror-and-national-wounds/.
 • Jauregui, Carolina Gabriela. „’Eat it alive and swallow it whole!’: Resavoring Cannibal Holocaust as a Mockumentary”. Invisible Culture: An Electronic Journal for Visual Culture 7 (2004), http://www.rochester.edu/in_visible_culture/Issue_7/Jauregui/jauregui.html.
 • Johnston, Nessa. „The Voiceless Acousmêtre. Paranormal Activity’s Digital Surround Sound Demon”, Music, Sound & the Moving Image 9, no. 2 (2015): 131-143.
 • Jones, Steve. „Cartesianism and Intersubjectivity in Paranormal Activity and the Philosophy of Mind”, Film–Philosophy 21, no. 1 (2017): 1-19.
 • Kosińska-Krippner, Beata. „Mock-dockumentary a dokumentalne fałszerstwa”, Kwartalnik Filmowy 54/55 (2006): 190-210.
 • Krajewski, Piotr. „Obrazy z recyklingu, obrazy z odzysku. Remiks, sampling, scratching… O kinie found footage”. In: Widok. WRO Media Art Reader. Od kina absolutnego do filmu przyszłości. Materiały z historii eksperymentu w sztuce ruchomego obrazu, edited by Violetta Kutlubasis-Krajewska, Piotr Krajewski, Wrocław: WRO Art Center, 2009.
 • Lefait, Sébastien. Surveillance on Screen: Monitoring Contemporary Films and Television Programs, Lanham: The Scarecrow Press, 2013.
 • Marks, Laura U. The Skin of the Film: Intercultural Cinema, Embodiment, and the Senses. Durham: Duke University Press, 2000.
 • Marzec, Andrzej. „Fragmenty, resztki i przekleństwo archiwum – o nostalgii w kulturze found footage”. Teksty Drugie 2 (2016): 55-71.
 • McRoy, Jay. Nightmare Japan: Contemporary Japanese Horror Cinema, Amsterdam – New York: Rodopi, 2008.
 • Higley, Sarah Lynn. Jeffrey Andrew Weinstock (eds). Nothing that is: Millennial Cinema and the Blair Witch Controversies, Detroit: Wayne State University Press, 2004.
 • O’Shea, Noel. „‘Something genuinely Norwegian’: cultural identity under the influence of American cinema in the found footage aesthetic of Trolljegeren/Trollhunter (2010)”. Studies in European Cinema 14, no. 1 (2017): 33–47.
 • Ostaszewski, Jacek. „Narrator niewiarygodny w filmie fabularnym”, Kwartalnik Filmowy 32 (2010): 60-74.
 • Petley, Julian. Cannibal Holocaust and the Spectacle of Death. In The Spectacle of the Real: From Hollywood to 'reality' TV and Beyond, edited by Geoff King, Bristol: Intellect Book, 2005.
 • Reyes, Xavier Aldana. Horror Film and Affect: Towards a Corporeal Model of Viewership, New York: Routledge, 2017.
 • Reyes, Xavier Aldana. „Reel Evil: A Critical Reassessment of Found Footage Horror”. Gothic Studies 17, no. 2 (2015): 122-136.
 • Rødje, Kjetil. „Intra-Diegetic Cameras as Cinematic Actor Assemblages in Found Footage Horror Cinema”. Film–Philosophy 21, no. 2 (2017): 206-222.
 • Sayad, Cecilia. „Found-Footage Horror and the Frame's Undoing”. Cinema Journal 55, no. 2 (2016): 43-66.
 • Telotte, J.P. „The Blair Witch Project Project: Film and the Internet”. In Nothing that is: Millennial Cinema and the Blair Witch Controversies, Detroit: Wayne State University Press, 2004, p. 37-51.
 • The Encyclopedia of Japanese Horror, edited by Salvador Murguia, Rowman & Littlefield, Lanham 2016.
 • Williams, Linda. Hard core. Władza, przyjemność i „szaleństwo widzialności”, Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 2010.
 • Żakieta, Katarzyna. „Horror paradokumentalny – próba charakterystyki gatunku”. Panoptikum 12 (2013): 46-60.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-20feeb79-8713-4149-abdb-e887678a41f3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.