PL EN


2019 | 2 (24) | 107-129
Article title

Wracamy, skąd przyszliśmy – czyli o pewnej próbie telewizyjnej odpowiedzi na tak zwany kryzys uchodźczy i niepokoje społeczne z nim związane

Content
Title variants
EN
We’re going back to where we came from – on a certain attempt made by television to respond the so-called refugee crisis and the social unrest associated with it
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the paper is to critically analyse the documentary series Wracajcie, skąd przyszliście [Go Back to Where You Came From], broadcast by the commercial television station TVN in December 2018. The people participating in the pro-gramme were supposed to represent/embody the polarised opinions of the Polish society on (accepting) refugees, so they were according to the “three for/three against” model. The group, together with Piotr Kraśko who conduct-ed the programme, visited refugee camps and centres in Germany, Austria, Serbia, Greece and Iraq to confront their opinions with the people they met there. The declared aim of the programme, in fact, was to find an answer to the main question: should Poland accept refugees or, as the title says, should they go back to where they came from?
Contributors
 • Instytut Nauk o Kulturze i Religii, Wydział Nauk Humanistycznych UKSW w Warszawie, Polska
References
 • APA (American Psychological Association), 2018, Why We're Susceptible to Fake News – And How To Defend Against It, „Skeptical Inquirer”, vol. 42, no. 6.
 • Bauman Z., 2016, Obcy u naszych drzwi, przeł. Micner W., Warszawa.
 • Bobako M., 2017, Islamofobia jako technologia władzy. Studium z antropologii politycznej, Kraków.
 • Cohen S., 2011, Folk Devils and Moral Panics, London – New York [oryginalne wydanie: 1972].
 • d’Ancona M., 2018, Postprawda, przeł. Sutkowski M., Warszawa.
 • Domosławski A., 2017, Wykluczeni, Warszawa.
 • Eco U., 2011, Wymyślanie wrogów, w: tegoż, Wymyślanie wrogów i inne teksty okolicznościowe, przeł. Gołębiowska A., Kwiecień T., Poznań.
 • Gdula M., 2018, Nowy autorytaryzm, Warszawa.
 • Hall S., 1987, Kodowanie i dekodowanie, przeł. Lipnik W., Siwiński I., „Przekazy i Opinie”, nr 1/2.
 • Jakubowski P., 2018, Brzydkie słowo na literę „u”. Język jako źródło hegemonii i narzędzie oporu, „Czas Kultury”, nr 3.
 • Maffesoli M., 2008, Czas plemion. Schyłek indywidualizmu w społeczeństwach nowoczesnych, przeł. Bucholc M., Warszawa.
 • Masłowska D., 2017, Jak przejąć kontrolę nad światem, nie wychodząc z domu, Kraków.
 • Pasamonik B., 2017, „Malowanie strasznego diabła” – metamorfoza obrazu uchodźcy w Polsce, w: Pasamonik B., Markowska-Manista U., red., Kryzys migracyjny. Perspektywa społeczno- kulturowa, t. 1, Warszawa.
 • Sontag S., 2010, Widok cudzego cierpienia, przeł. Magala S., Kraków.
 • Sowa J., 2017, Populizm i populofobia, w: Najder Ł. i zespół „Dwutygodnika”, red., Delfin w malinach, Wołowiec.
 • Weiland M., 2017, Wyobrażenie uchodźcy w przekazach polskich i niemieckich serwisów informacyjnych telewizji publicznej, w: Nowicki T., red., Zemsta emancypacji. Nacjonalizm, uchodźcy, muzułmanie, Gdańsk.
 • Wittgenstein L., 2004, Dociekania filozoficzne, przeł. Wolniewicz B., Warszawa.
 • Żyła M., 2018, Strasz i rządź, „Tygodnik Powszechny”, nr 9.
 • Do Rzeczy, 2018, Zszokowani uczestnicy programu Kraśki. „Jesteście z Polski? Dobrze, że nie przyjęliście tak wielu uchodźców”, https://dorzeczy.pl/kraj/86883/Zszokowani-uczestnicy-progrmu-Kraski-Jestescie-z-Polski- Dobrze-ze-nie-przyjeliscie-tak-wielu-uchodzcow.html [dostęp: 23.03.2019].
 • Hakiel H., 2018, https://www.facebook.com/honeyaha/posts/10217528454430134, publiczny post z 15 sierpnia 2018 roku [dostęp: 23.03.2019].
 • https://www.tvp.info/40417323/jestescie-z-polski-zrobiliscie-dobrze-ze-nie-przyjeliscie-uch odzcow [dostęp: 23.03.2019].
 • https://www.youtube.com/watch?v=YuGr3y97D7Q [dostęp: 24.03.2019].
 • Kawczyńska M., 2018, Piotr Kraśko: Siedząc na kanapie na Żoliborzu naprawdę nie zrozumie się świata [WYWIAD], dziennik.pl, https://wiadomosci.dziennik.pl/media/artykuly/579235,piotr-krasko-rozmowa- uchodzcy-program-wracajcie-skad-przyszliscie.html [dostęp: 23.03.2019].
 • Komsta A., 2013, Problem dark tourism i jego możliwości w Polsce, „Turystyka Kulturowa”, nr 3, http://www.turystykakulturowa.org/pdf/2013_02_03.pdf [dostęp: 24.03.2019].
 • Konwencja dotycząca statusu uchodźców sporządzona w Genewie dnia 28 lipca 1951 roku, http:// prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19911190515/O/D19910515.pdf [dostęp: 23.03.2019].
 • Kropiński M., Hansen K., 2016, Jakie skojarzenia ze słowem „uchodźca” mają Polacy, http://cbu. psychologia.pl/uploads/Kropinski%20Hansen%202016%20Skojarzenia%20ze%20slowem %20uchodzca.pdf [dostęp: 25.13.2019].
 • Mikulska-Jolles A. i współpracownicy, red., 2018, Migranci, uchodźcy i ksenofobia w kampanii wyborczej 2018 – raport z monitoringu, Warszawa, http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/ 2018/12/Kampania_raport_2.pdf [dostęp: 23.03.2019].
 • Player.pl, 2018, Wracajcie, skąd przyszliście (wszystkie odcinki), https://player.pl/programy-on line/wracajcie-skad-przyszliscie-odcinki,15858?autoplay=false [dostęp: 24.03.2019].
 • Portel.pl, 2018, Elblążanin wśród uchodźców, „Elbląska Gazeta Internetowa”, https://www.por tel.pl/wiadomosci/elblazanin-wsrod-uchodzcow/109277 [dostęp: 24.03.2019].
 • Puto K., 2018, Przestańmy udawać, że pytanie o migrantów zaczyna się od „czy”, „Krytyka Polityczna”, https://krytykapolityczna.pl/kraj/kaja-puto-przestanmy-udawac-ze-pytanie- o-migrant ow-zaczyna-sie-od-czy/ [dostęp: 27.03.2019].
 • SIP (Stowarzyszenie Interwencji Prawnej), 2016, D. Hall, A. Mikulska-Jolles, Uprzedzenia, strach czy niewiedza. Młodzi Polacy o powodach niechęci do przyjmowania uchodźców, „Analizy, Raporty, Ekspertyzy”, nr 1, https://interwencjaprawna.pl/docs/ARE-116-uprzedzenia-mlo dych-polakow.pdf [dostęp: 25.03.2019].
 • Stachowicz M, 2018, „Wracajcie, skąd przyszliście”? Dajmy TVN-owi szansę, „Więź”, http://wiez. com.pl/2018/08/27/wracajcie-skad-przyszliscie-dajmy-tvn-owi-szanse/ [dostęp: 22.03.2019].
 • Strajk.eu, 2018, Odrażający reality-show w TVN. Celebryci będą lansować się na tragedii uchodźców, https://strajk.eu/odrazajacy-reality-show-w-tvn-celebryci-beda-lansowac-sie-na-tragedii-uc hodzcow/ [dostęp: 23.03.2019].
 • Szostkiewicz A., 2018, Dlaczego program „Wracajcie, skąd przyszliście” budzi wątpliwości, „Polityka”, https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1759846,1,dlaczego-program-w racajcie-skad-przyszliscie-budzi-watpliwosci.read [dostęp: 22.03.2019].
 • Tchorzewska M., 2018, „Wracajcie skąd przyszliście” – dokumentalny serial czy reality show? Obejrzałam i nie mam wątpliwości, Plotek.pl, http://www.plotek.pl/plotek/7,166796,24253064,wra cajcie-skad-przyszliscie- opinia.html [dostęp: 25.03.2019].
 • TVN, 2017, Wracajcie, skąd przyszliście, https://www.tvn.pl/programy/wracajcie-skad-przyszlis cie,51,pc [dostęp: 23.03.2019].
 • TVN24, 23 marca 2017, program Jeden na jeden, https://www.tvn24.pl/jeden-na-jeden,44,m/ premier-jezeli-w-deklaracji-rzymskiej-nie-beda-zawarte-polskie-postulaty-to- jej-nie-przyjmi emy,725960.html [dostęp: 24.03.2019].
 • TVP Info, 2018, „Jesteście z Polski? Zrobiliście dobrze, że nie przyjęliście uchodźców”, https://www. tvp.info/40417323/jestescie-z-polski-zrobiliscie-dobrze-ze-nie-przyjeliscie-uchodzcow [dostęp: 23.03.2019].
 • Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/downl oad.xsp/WDU19930070034/U/D19930034Lj.pdf [dostęp: 23.03.2019].
 • Wirtualne Media, 2018, „Wracajcie skąd przyszliście” oglądało 753 tys. widzów w TVN. Pierwszy odcinek miał 1,05 mln, a ostatni – 466 tys., https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/wracajcie-skad-przyszliscie-ogladalo-753-tys- widzow-w-tvn-pierwszy-odcinek-mial-1-05-mln-a-ostatn i-466-tys [dostęp: 23.03.2019].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-20ff2c44-b09c-4894-a657-a770ba06b4a3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.