PL EN


2019 | 15 | 381-394
Article title

Domniemane grodzisko łużyckie w Prusinowie, gmina Gryfice, stanowisko 3 (AZP 19-11/52)

Content
Title variants
EN
Supposed Lusatian stronghold at Prusinowo 3, Gryfice commune (AZP 19-11/52)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents results of the research undertaken in 2016 at a site in Prusinowo near Gryfice. The site was previously thought to be an early medieval fortified settlement. The results of the latest research indicate that it could be dated to the turn of the Bronze Age and Hallstatt period. The site is surrounded with a destroyed rampart and a shallow ditch (moat?) from the south and east, which suggest that originally a fortified settlement existed in this place. The unusual course of the fortifications, however, does not preclude a possibility of their modern origin.
Year
Volume
15
Pages
381-394
Physical description
Dates
published
2019-12-23
Contributors
 • Ośrodek Archeologii Średniowiecza Krajów Nadbałtyckich Instytutu Archeologii i Etnologii PAN
 • Ośrodek Archeologii Średniowiecza Krajów Nadbałtyckich Instytutu Archeologii i Etnologii PAN
References
 • Antoniewicz W., Wartołowska Z. 1964. Mapa grodzisk w Polsce. Wrocław.
 • Bosse H. 1933. Die Flurnamen des Kreises Greifenberg. Plathe (maszynopis w Archiwum Działu Archeologii Muzeum Narodowego w Szczecinie).
 • Dräger J. 2014. Jungbronze- und früheisenzeitliche Burgwälle in MecklenburgVorpommern. W: D. Jantzen, J. Orschiedt, J. Piek, T. Herberger (red.), Tod im Tollensetal. Forschungen zu den Hinterlassenschaften eines bronzezeitlichen Gewaltkonfliktes in Mecklenburg-Vorpommern 1: Die Forschungen bis 2011. Schwerin, 253–272. Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mecklenburg-Vorpommerns 50.
 • Filipowiak W. 1962. Wolinianie. Studium osadnicze I: Materiały. Szczecin.
 • Gaziński R. 2013. Dzieje Gryfic w XVI i w 1. połowie XVIII wieku. W: T. Białecki (red.), Gryfice. Dzieje miasta. Szczecin, 81–121.
 • Gedl M. 1990. Początki i zróżnicowanie regionalne kultury łużyckiej na Pomorzu. W: T. Malinowski (red.), Problemy kultury łużyckiej na Pomorzu. Słupsk, 25–51.
 • Lemcke K. 1933. Vorgeschichtliche Funde in und um Greifenberg. Unser Pommerland 18, 222–226.
 • Łosiński W. 1982. Osadnictwo plemienne Pomorza (VI–X wiek). Wrocław–Warszawa– Kraków–Gdańsk–Łódź.
 • Łosiński W., Olczak J., Siuchniński K. 1971. Źródła archeologiczne do studiów nad wczesnośredniowiecznym osadnictwem grodowym na terenie województwa koszalińskiego 4. Poznań.
 • Niedziółka K. 2017. Hill-Forts from the Late Bronze Age and the Early Iron Age in Pomerania: An Overlooked Problem. Archaeologia Baltica 24, 43–58.
 • Olczak J. 1971. W sprawie grodów kultury łużyckiej na Pomorzu. Slavia Antiqua 18, 185–196.
 • Olczak J., Siuchniński K. 1966. Źródła archeologiczne do studiów nad wczesnośredniowiecznym osadnictwem grodowym na terenie województwa koszalińskiego 1. Poznań.
 • Puziuk J. 2010. Konstrukcje obronne w grodach kultury łużyckiej. Materiały Archeologiczne 38, 5–33.
 • Szukała M. 2013. Gryfice od wojen napoleońskich do roku 1945. W: T. Białecki (red.), Gryfice. Dzieje miasta. Szczecin, 159–208.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0076-5236
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2101831f-fa11-47aa-adfb-bcfb457ce517
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.