PL EN


2020 | 2 | 373-384
Article title

Wizerunek uzdrowicielki syberyjskiej (Natalii Stiepanowej) w świetle krytycznej analizy dyskursu

Content
Title variants
EN
The image of the Siberian healer in the light of critical discourse analysis
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the article is to present the way in which the Siberian Healer (Natal’ya Ivanova Stepanova), in her publications, creates her own image and, at the same time, encourages to use magic practices proposed by herself. Magic handbooks and compilations of charms written by Stepanova served as the empirical material. They were the basis to describe manipulative and persuasive linguistic activities used to affect the recipient. The most common of those activities is argumentation, which is usually described as ‘a set of actions taken to justify some view’. The healer – in order to sway recipients to her views – mainly uses the so-called fallacious arguments, such as e.g. argumentum ad populum or argumentum ad metum. She also uses specific lexical and stylistic means.
Year
Volume
2
Pages
373-384
Physical description
Dates
published
2020-12-30
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński
References
 • Berne, E. (2019), W co grają ludzie. Psychologia stosunków międzyludzkich. Warszawa.
 • Colman, A. M. (2009), Słownik psychologii. Warszawa.
 • Duszak, A./Fairclough, N. (red.) (2008), Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej. Kraków.
 • Fairclough, N. (2010), Critical Discourse Analysis. The Critical Study of Language. Harlow.
 • Garpiel, R./Leszczyńska, K. (red.) (2004), Sztuka perswazji. Socjologiczne, psychologiczne i lingwistyczne aspekty komunikowania perswazyjnego. Kraków.
 • Goffman, E. (2008), Człowiek w teatrze życia codziennego. Warszawa.
 • Grzegorczykowa, R. (2010), Wprowadzenie do semantyki językoznawczej. Warszawa.
 • Kopińska, V. (2016), Krytyczna analiza dyskursu – podstawowe założenia, implikacje, zastosowanie. W: Rocznik Andragogiczny. 23, 311-334.
 • Korolko, M. (1998), Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny. Warszawa.
 • Krzyżanowski, P./Nowak, P. (red.) (2004), Manipulacja w języku. Lublin.
 • Leary, M. (2005), Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji. Gdańsk.
 • Lewiński, P. H. (2001), Granice perswazji. W: Habrajska, G. (red.), Język w komunikacji, t. 1, Łódź, 284-293.
 • Maciaszek, J. (2016), Trzy typy manipulacji z punktu widzenia teorii działania. W: Maciaszek, J./Kleszcz, R. (red.), Argumentacja, myślenie, działanie. Łódź, 99-119.
 • Mielczarek, M. (2009), Władza doradcy w relacjach z radzącym się. W: Kargulowa, A. (red.), Poradoznawstwo. Kontynuacja dyskursu. Podręcznik akademicki. Warszawa, 352-369.
 • Perelman, Ch. (2002), Imperium retoryki. Retoryka i argumentacja. Warszawa.
 • Pytel-Pandey, D. (2014), Komunikacyjna charakterystyka aktów rady, ostrzeżenia i groźby. W: Slavica Wratislaviensia. CLIX, 357-366.
 • Stefaniak, K. (2011), Władza i tożsamość w komunikacji lekarz-pacjent. Wrocław.
 • Stepanova, N. I (2011), 909 zagovorov sibirskoy tselitel’nitsy. Moskva [Степaнова, Н. И. (2011), 909 заговоров сибирской целительницы. Москва.]
 • Stepanova, N. I (2011a), Zagovory sibirskoy tselitel’nitsy, vyp. 30. Moskva. [Степaнова, Н. И. (2011a), Заговоры сибирской целительницы, вып. 30. Москва.]
 • Stepanova, N. I (2013), 1777 novykh zagovorov sibirskoy tselitel’nitsy. Moskva. [Степaнова, Н. И. (2013), 1777 новых заговоров сибирской целительницы. Москва.]
 • Stepanova, N. I (2014), Zolotoye posobiye narodnogo znakharya, kn. 2. Moskva. [Степaнова, Н. И. (2014), Золотое пособие народного знахаря, кн. 2. Москва.]
 • Stepanova, N. I. (2016), Ot porchi i sglaza. Moskva. [Степaнова, Н. И. (2016), От порчи и сглаза. Москва.]
 • Stepanova, N. I (2017), Taynaya kniga znakharya. Moskva. [Степaнова, Н. И. (2017), Тайная книга знахаря. Москва.]
 • Stepanova, N. I. (2017a), Ot porchi, sglaza, i proklyatiya. Moskva. [Степaнова, Н. И. (2017a), От порчи, сглаза, и проклятия. Москва.]
 • Stepanova (2019), https://stepanovablog.ru/ [dostęp 28 IX 2019].
 • Szmajke, A. (1999), Autoprezentacja. Maski, pozy, miny. Olsztyn.
 • Tokarz, M. (2006), Argumentacja, perswazja, manipulacja. Wykłady z teorii komunikacji. Gdańsk.
 • van Dijk, T. (1993), Principles of critical discourse analysis. W: Discourse & Society. 4 (2), 249-283.
 • van Dijk, T. (2001), Dyskurs jako struktura i proces. Warszawa.
 • Wodak, R./Meyer, M. (red.) (2009), Methods of Critical Discourse Analysis. Los Angeles.
 • Wierzbicka, A. (2004), Akty mowy. W: Bartmiński, J./Niebrzegowska-Bartmińska, S./Szadura, J. (red.), Akty i gatunki mowy. Lublin, 33-49.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-1128
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-21019292-7530-445f-8b83-980502d26b15
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.