PL EN


2017 | 17 | 2 | 60-63
Article title

Review of the thematic monograph New Paradigmatic Pedagogy by Wojciech J. Cynarski, Wojciech Blazejewski, Wojciech Pasterniak

Content
Title variants
PL
Recenzja monografii tematycznej Pedagogika nowoparadygmatyczna – Wojciecha J. Cynarskiego, Wojciecha Błażejewskiego, Wojciecha Pasterniaka
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Background. According to the reviewer everything related to pedagogy has probably already been said so it could seem that each new anthropological paradigm used, especially when it comes to the philosophical concept of the human being, will only be a literary repetition of some naturalistic or anti-naturalistic concepts. New Paradigmatic Pedagogy is most likely personalistic, as is indicated by the respect and honours given to the ideological granters, the founders of the unitarian philosophy of man. Method. This is an analytical review of the thematic monograph by Wojciech J. Cynarski, Wojciech Blazejewski and Wojciech Pasterniak entitled New Paradigmatic Pedagogy. Problem and Aim. The author of the review stresses the boldness of strong ontological assumptions of the monograpah’s authors and their view on personalistic pedagogy, embedded in its anthropological core which is based on quite new theoretical grounds. Results. According to the reviewer most texts in the monograph are of key importance for understanding the philosophical concept of man, and undoubtedly require such study. He finds especially important for this anthropological thought in education thoughts on the physical and mathematical sources of human cognition. He has no doubt that the process of the enrichment of the humanities by quantum physics which has been sensationally initiated by the authors will be stretched with equal success to incorporate the sciences of physical culture and sport science.
PL
Tło. Według recenzenta wszystko związane z pedagogiką prawdopodobnie już zostało powiedziane, więc mogłoby się wydawać, że każdy nowy paradygmat antropologiczny został już wykorzystywany, zwłaszcza jeśli chodzi o koncepcję filozoficzną istoty ludzkiej i będzie tylko powtórzeniem niektórych naturalistycznych lub anty-naturalistycznych koncepcji. Pedagogika nowoparadygmatyczna jest najprawdopodobniej personalistyczna, na co wskazują ukłony składane darczyńcom ideowym, założycielom unitarystycznej filozofii człowieka. Metoda. Jest to analiza krytyczna monografii tematycznej Wojciecha J. Cynarskiego, Wojciecha Błażejewskiego i Wojciecha Pasterniaka zatytułowana Pedagogika nowoparadygmatyczna. Problem i cel. Autor opinii podkreśla odwagę ontologicznych założeń autorów monografii i ich opinii na temat pedagogiki personalistycznej, osadzonych jej rdzeniu antropologicznym, który jest oparty na zupełnie nowych podstawach teoretycznych. Wyniki. Według recenzenta większość tekstów w monografii ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia koncepcji filozoficznej człowieka i niewątpliwie wymaga dalszych badań. Za szczególnie istotną uważa sprawę dotyczącą fizycznych i matematycznych źródeł ludzkiego poznania dla myśli antropologicznej w procesach edukacyjnych. Nie ma wątpliwości, że proces wzbogacania humanistyki naukowej przez fizykę, który został rewelacyjnie zainicjowany przez autorów, zostanie rozciągnięty z równym powodzeniem na nauki o kulturze fizycznej i nauki o sporcie.
Year
Volume
17
Issue
2
Pages
60-63
Physical description
Contributors
  • University School of Physical Education in Wroclaw (Poland)
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2102e266-2557-4924-afaf-f573e743daaa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.